SV EN

Media ja yhteiskunta (MediaSoc) 2019-2022

Yhteiskunta on medioitunut. Uudenlainen mediakyllästeisyys tuntuu niin taloudessa, politiikassa, kansalaisyhteiskunnassa kuin ihmisten arjen suhteissa. Mediasta on tullut yhtä aikaa tärkeämpi, monimutkaisempi ja yhä vaikeammin ennustettava osa kaiken yhteiskunnallisen toiminnan ja kulttuurin jäsentymisen ympäristöä.

Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelma uudistaa suomalaisen yhteiskunnan tutkimusta tuomalla yhteen eri tutkimusaloja ja lähestymistapoja ja kytkemällä ne ajankohtaiseen, yhteiskunnallisesti ratkaisevan tärkeään tematiikkaan. Ohjelman monitieteinen lähestymistapa pyrkii tunnistamaan, analysoimaan ja selittämään aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia – sekä avaamaan ratkaisujen ja yhteiskunnallisten valintojen horisontteja.

Ohjelma tuottaa monitieteisen tutkimuksen avulla tietoa, arvioita ja innovaatioita, jotka vastaavat yhteiskunnassa, poliittisessa kulttuurissa ja nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä viriäviin ajankohtaisiin kehityssuuntiin. Ohjelmassa korostetaan Akatemian eri toimikuntien edustamien tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja pyritään edistämään eri alojen kohtaamisia muun muassa metodologioita yhdistämällä ja yhteisiä tutkimuskohteita valitsemalla, sekä verkottumalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ohjelmassa rohkaistaan hankkeita, joissa tieteidenvälisyys tai monitieteisyys toteutuu kahden tai useamman metodiikaltaan ja lähestymistavoiltaan erilaisen tieteenalueen välillä.

MediaSoc-haku toteutettiin kaksivaiheisena vuoden 2018 aikana. Ohjelmassa rahoitetut hankkeet käynnistivät toimintansa tammikuussa 2019.

Lue lisää MediaSoc-ohjelman sisällöstä ja teemoista ohjelmamuistiosta tai MediaSoc-esitteestä.

Mediasoc_WEB.png
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »