SV EN

Hiili hyödyksi (C1 Value) 2020 -2023

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä. Tämä saavutetaan paitsi vähentämällä hiilipäästöjä myös edistämällä ratkaisuja, joilla hiiliyhdisteiden määrää ilmakehässä saadaan vähennettyä. Tarvitaan kestävän kehityksen mukaisia keinoja hiilen talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön.

Ilmakehän hiiliyhdisteitä voidaan sitoa ja varastoida (CCS eli carbon capture and storage) ja hyödyntää (CCU eli carbon capture and utilisation) esimerkiksi kemiallisten tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa. C1-yhdisteet (CO2, CO, CH4, CH3OH) ovat potentiaalisia raaka-ainelähteitä polttoaineiden, materiaalien ja kemikaalien tuotannossa. Nouseva kansainvälinen tutkimuskohde on CCU, jossa ilmasta tai savukaasusta erotettu hiilidioksidi käytetään joko suoraan tai konvertoituna raaka-aineena muun muassa hiilivetyjen tuotantoon. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa esimerkiksi CO2- ja CH4-päästöt voidaan hyödyntää vihreän kemian periaatteiden mukaisesti teollisten tuotteiden valmistuksessa. Keskeisiä tutkimuksen aiheita ja tutkimusaloja ovat esimerkiksi yhdisteiden ja reaktioiden teoreettinen mallinnus, synteettinen kemia ja katalyysitutkimus, prosessitekniikka ja systeemiset tutkimukset, teollinen ekologia sekä bioteknologia.

Ohjelma tavoittelee merkittäviä tieteellisiä avauksia, uutta tietopohjaa ja suomalaisen tieteellisen osaamisen vahvistamista alalla. Tämä edellyttää tieteidenvälistä, eri alojen lähestymistapoja integroivaa tutkimusyhteistyötä ja uusia kehityspolkuja avaavaa tutkimusta. Tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ohjelmalla on mahdollisuus vaikuttaa ilmaston muutoksen etenemiseen merkittävästi ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettaviksi yhdeksän tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi (C1 Value) -akatemiaohjelmassa. Hankkeissa on yhteensä 16 osahanketta, joille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyivät tammikuussa 2020.

Lisätietoja:

  • ohjelmapäällikkö Saila Seppo, puh. 029 533 5109
  • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen, puh. 029 533 5057
  • projektisihteeri Sanna Hytönen, puh. 029 533 5032

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »