EN

Itämeren tutkimukseen 38 miljoonan euron haku 2012

12.11.2012

Itämeren maiden ja EU:n yhteinen Itämeri-tutkimusohjelma BONUS on tänään avannut 38 miljoonan euron tutkimusrahoitushaun Itämeren tutkimukseen. Suurin osa rahoituksesta, 31 miljoonaa euroa, on tarkoitettu hankkeille, jotka tähtäävät Itämeren ekosysteemin elinkykyisyyden turvaamiseen. Suomesta hakua rahoittaa Suomen Akatemia. Seitsemän miljoonaa euroa on jaossa innovatiivisten teknologiaratkaisujen kehittämiselle.

BONUS-ohjelman tavoitteena on kauas tulevaisuuteen ulottuva tutkimusyhteistyö, jossa tuotetaan tietoa HELCOMin Itämeren toimintaohjelman,  EU:n meristrategiadirektiivin sekä useiden kansallisten, alueellisten ja eurooppalaisten kestävään kehitykseen tähtäävien politiikkaohjelmien toteuttamisen tueksi.

”Oikea, Itämeren olosuhteet huomioonottava tutkimustieto on välttämätöntä tämän haavoittuvan meren suojelulle. Tarvitaan ohjauskeinoja, politiikkaohjelmia ja toimintamalleja, jotka on räätälöity nimenomaan Itämerta varten”, sanoo tutkimusohjelman toimitusjohtaja Kaisa Kononen.

”Historiallisesti uutta BONUS-ohjelmassa on se, että sitä kehitetään yhdessä tiedon loppukäyttäjien kanssa. Ohjelman tutkimusteemat pohjautuvat strategiseen tutkimusagendaan, jonka luomisessa päätöksentekijät ovat olleet alusta asti mukana. Vain tällä tavoin pystytään  varmistumaan siitä, että tuotettu tieto on tarkoituksenmukaista ja sitä voidaan heti käyttää parempien suojelutoimien kehittämiseen”, Kononen jatkaa.

BONUS-ohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätökseen vuodelta 2010. Ohjelmalla on 100 miljoonan euron rahoitus projekteille, jotka toteutuvat vuosina 2013-2018. Puolet rahoituksesta tulee Itämeren maiden kansallisilta tutkimusrahoittajilta ja puolet EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta.

Hankkeet nelivuotisia

Itämeren ekosysteemin elinkykyisyyden turvaamiseen tähtäävät tutkimushakemukset voivat olla suuruudeltaan enintään neljä miljoonaa euroa ja kestoltaan neljä vuotta. Hankkeiden tulee olla monitieteisiä ja monikansallisia, ja niissä tulee olla vähintään kolme osanottajaorganisaatiota kolmesta EU:n jäsen- tai liitännäismaasta, joista kahden tulee olla BONUS-ohjelmassa mukana olevia maita. Näitä ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi. Myös venäläiset tutkijat voivat osallistua hankkeisiin, sillä Venäjän Perustutkimusrahasto on sitoutunut rahoittamaan heidän osuutensa. Hakemukset tulee jättää  14.2.2013 mennessä.

Haun innovaatio-osio toteutetaan yhteistyössä EU:n Itämeristrategian BSR  Stars -lippulaivahankkeen kanssa. Näissä hakemuksissa rahoituksen yläraja on 0,5 miljoonaa euroa, hankkeen kesto kolme vuotta ja hakemusten viimeinen jättöpäivä 12.3.2013.

”Pienten ja keskisuurten yritysten tulee olla päätoimijoina innovaatiohankkeissa. BONUS-haku tarjoaa mahdollisuuden kehittää tuotteita ja palveluita, joilla parannetaan Itämeren ekologista tilaa ja kehitetään merenkulun turvallisuutta. Innovaatio on uusi aluevaltaus Itämeren tutkimuksessa ja siksi  yrityksille on suotava riittävästi aikaa kehittää hyviä hakemuksia”, Kaisa Kononen sanoo.

 ”BONUS tuo tutkimuksen rahoittajat mukaan siihen keskusteluun ja toimintaan, jota tarvitaan tieteen ja politiikanteon välille. Tällä tavoin tutkimuksen tuottama tieto hyödyttää parhaalla tavalla Itämeren aluetta.”

  • Lisätietoja:
    Toimitusjohtaja Kaisa Kononen, BONUS, puh. (0)40 581 1189, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.fi
  • Viestintäpäällikkö Maija Sirola, BONUS, puh. (040) 352 0076, etunimi.sukunimi(at)bonuseeig.f
  • www.bonusportal.org/calls

BONUS-ohjelmasta:
BONUS tutkimus ja kehittämisohjelma rakentuu BONUS+ 2009-2011 pilottiohjelman pohjalle,  johon osallistui yli sata tutkimuslaitosta ja yliopistoa Itämeren alueen yhdeksästä valtiosta ja jonka tutkimustulokset tukevat  Itämeren kestävän kehityksen politiikkaohjelmien toteutusta. BONUS-ohjelman 100 miljoonan euron rahoitus seuraavalle viidelle vuodelle koostuu puoleksi kahdeksan Itämeren maan tutkimusrahoittajien panoksesta ja puoleksi EUn komission tutkimuspuite-ohjelmarahoituksesta.   
www.bonusportal.org  

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »