SV EN

Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta (AKVA)

Veden riittävyys ja laatu on tärkeä kysymys ja maailmanlaajuinen yhteiskunnallinen haaste. Vastaavasti sen kiertokulkuun ja käyttöön liittyy lukuisia tutkimuksellisia haasteita. Vesitutkimuksen akatemiaohjelma AKVA (2012–2016) vastaa osaltaan veteen liittyvään tieteellisen tutkimuksen tarpeeseen.

 AKVA-akatemiaohjelma on lähtökohtaisesti erityisen tieteidenvälinen. Vesialan tutkimus on laaja kokonaisuus, johon linkittyy useita eri tieteenaloja ja osa-alueita. Veteen luonnonvarana liittyvät muun muassa ympäristölliset, sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset, joilla on vaikutuksia vesiympäristön tilaan, veden käytettävyyteen, saatavuuteen ja käyttöön. Veteen liittyy myös kulttuurisia, terveydellisiä ja veden turvallisuuden kysymyksiä. Tutkijoita kannustetaan tunnistamaan tutkimustulosten hyödynnettävyyden näkökohtia ja mahdollisuuksia.

Ohjelmaan kuuluu 12 kansallista tutkimushanketta ja kansainvälisiä yhteishankkeita.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista

Hankekuvaukset ja poimintoja tuloksista (FI)

Project Descriptions and Highlights (EN)

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »