SV EN

Tee ehdotuksia uusiksi strategisen tutkimuksen teemoiksi ja akatemiaohjelmien aiheiksi

Suomen Akatemia ja Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) toivovat ehdotuksia uusiksi vuoden 2019 teemoiksi ja ohjelmiksi. Aiheen tulee olla yksittäistä tutkimushanketta laajempi kokonaisuus, joka vastaa tieteen ja yhteiskunnan uudistumisen tarpeisiin.

Akatemiaohjelma on tiedelähtöinen, temaattinen ja tavoitteellinen tutkimushankekokonaisuus, joka uudistaa alansa tutkimusta esimerkiksi uusien aihevalintojen, menetelmien tai lähestymistapojen avulla ja tavoittelee tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta. Lisätietoa käynnissä tai suunnitteilla olevista akatemiaohjelmista.

Strategisen tutkimuksen ohjelmissa rahoitetaan yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Strateginen tutkimus tukee tiedolla johtamista ja etsii ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää. Strategisen tutkimuksen ohjelmat ovat laajojen ja monitieteisten tutkimuskonsortioiden kokonaisuuksia. Lisätietoa käynnissä tai suunnitteilla olevista strategisen tutkimuksen teemoista.

Voit rekisteröidyttyäsi tehdä yhden tai useamman ehdotuksen ja kommentoida muiden ehdotuksia. Kysely on auki marraskuun ajan.

Kysely on päättynyt, kiitos kaikille osallistuneille. 

Ehdotusten hyödyntäminen ja käsittely

Suomen Akatemia ja STN hyödyntävät aiemmin tehtyjä ja nyt kerättäviä ehdotuksia ohjelmien ja teemojen valmistelussa.  Kerättyjä ehdotuksia käytetään myös tulevien vuosien teema- ja ohjelmasuunnittelun tukena. Kyselyn tuottamat ehdotukset julkaistaan ilman henkilö- tai organisaatiotunnisteita Suomen Akatemian verkkosivuilla

Kyselyaineisto säilytetään Suomen Akatemiassa mahdollista jatkokäyttöä varten. Materiaali arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Tietoarkistoon arkistoitava aineisto anonymisoidaan.

Suomen Akatemialla on oikeus muokata ja/ tai poistaa ehdotuksia.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »