SV EN

Teemaprosessi

Strateginen tutkimus on ratkaisukeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Tutkimus palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja.

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee vuosittain esityksen valtioneuvostolle tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Valtioneuvosto teemapäätöksellään tunnistaa yhteiskunnan suurimmat ja merkittävimmät haasteet ja ohjaa korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta näiden haasteiden ratkaisemiseen. Päätöksen pohjalta STN rakentaa tutkimusohjelmat ja rahoituksen haut. Teemoja kartoitetaan vuosittain ja niiden pohjalta luodaan yksi tai useampia tutkimusohjelmia.

Teemavalmistelun prosessi koostuu yleisölle avoimesta verkkokyselystä, teematyöpajoista, ennakointityöpajoista ja avoimesta kuulemistilaisuudesta, jossa tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät keskustelevat ehdotetuista teema-alueista.

Kuulemistilaisuuden jälkeen STN keskustelee saadusta palautteesta ja tekee sen jälkeen vuosittain kesäkuussa päätöksen valtioneuvostolle jätettävästä aloitteestaan seuraavan vuoden teema-alueista ja painopisteistä. Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekisi päätöksensä syksyllä, ja valtioneuvoston päättämiin teemoihin perustuen STN suunnittelee tutkimusohjelmat loppuvuoden aikana.

STN:n lähtökohtana on tunnistaa teemoja, jotka 

  • ovat riittävän horisontaalisia
  • ulottuvat usealle hallinnonalalle
  • ovat keskenään riittävän erilaisia
  • ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä haasteita
  • edellyttävät uuden tiedon hankinnassa monitieteistä tutkimusta.
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »