SV EN

Teemat

Strateginen tutkimus on ratkaisukeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee vuosittain esityksen valtioneuvostolle tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Valtioneuvosto teemapäätöksellään tunnistaa yhteiskunnan suurimmat ja merkittävimmät haasteet ja ohjaa korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Tähän mennessä valtioneuvosto on päättänyt seuraavista strategisen tutkimuksen teemoista.

Vuodelle 2020 päätetyt teemat ovat:

 • Ilmastonmuutos ja ihminen
 • Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko

Valtioneuvoston päätös (pdf)

Vuodelle 2019 päätetyt teemat ovat:

 • Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää
 • Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä
 • Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet
 • Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa

Valtioneuvoston päätös (pdf)

Vuosille 2017 ja 2018 päätetyt teemat ovat:

 • Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus globaalissa murroksessa (2017)
 • Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut (2018)

Valtioneuvoston päätös (pdf)

Vuodelle 2016 päätetyt teemat ovat:

 • Osaaminen ja muuttuva työelämä
 • Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
 • Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä
 • Kaupungistumisen dynamiikka

Valtioneuvoston päätös (pdf)

Vuodelle 2015 päätetyt teemat ovat:

 • Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot
 • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta
 • Tasa-arvo ja sen edistäminen

Valtioneuvoston päätös (pdf)

Teemapäätöksen pohjalta STN rakentaa vuosittain tutkimusohjelmat ja avaa rahoituksen haut.

Ohjelmat vuodelle 2019 ovat:

 • Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä
 • Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet
 • Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa
 • Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää

Ohjelmat vuodelle 2018 ovat:

 • Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä
 • Kestävän kasvun avaimet

Ohjelma vuonna 2017 on:

 • Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus

Ohjelmat vuonna 2016 ovat:

 • Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat
 • Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat
 • Turvallisuus verkottuneessa maailmassa
 • Kaupungistuva yhteiskunta

Ohjelmat vuonna 2015 ovat:

 • Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot
 • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi
 • Tasa-arvoinen yhteiskunta

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »