SV EN

STN:n EU-vastinrahoitus

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) voi myöntää rahoitusta kansalliseksi vastinrahoitukseksi EU-hankkeisiin, jos hankkeet ovat valtioneuvoston päättämien teema-alueiden ja painopisteiden sekä neuvoston ohjelmarakenteen mukaisia. STN on päättänyt kohdistaa kansallisen vastinrahoituksen EU-hankkeisiin, jotka ovat saaneet rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista.

Rahoitus myönnetään suorituspaikoille ja sen tavoitteena on vahvistaa tutkimusorganisaatioiden edellytyksiä hakea kansainvälistä tutkimusrahoitusta. Tämän tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi loppuraportissa kuvataan, miten rahoitus on vaikuttanut kansainväliseen yhteistyöhön.

Tutkimusorganisaatio hakee korvausta vajeeseen, joka syntyy suomalaisen kokonaiskustannusmallin mukaan lasketun yleiskustannusosuuden ja Horisontti 2020 -ohjelman mukaisen laskentamallin tuottaman yleiskustannuskorvauksen välille. Vajeen ja haettavan rahoituksen tulee olla vähintään 10 000 euroa.

Hakija on tutkimusorganisaatio.

Suorituspaikka voi jättää hakemuksen heti, kun se on saanut komissiolta hanketta koskevan lopullisen allekirjoitetun rahoituspäätöksen. Haettavan vastinrahoituksen rahoituskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2019 ja päättyy viimeistään 31.12.2022. STN:n myöntövaltuuden tarkoituksena on mahdollistaa sitoutuminen useamman tulevan vuoden menoihin. Tässä haussa on STN:llä käytettävissä noin 2 miljoonaa euroa EU-vastinrahoitukseen.

Valtion talousarviolain mukaisesti valtuuden käyttö yksivuotisiin menoihin ei ole mahdollista, siksi vuoden 2019 valtuudesta tehtävien päätöksien rahoituskausi ei voi näin ollen päättyä ennen vuotta 2020.

Rahoitusta on tarkoitettu toimiin, jotka edistävät kansainvälistä toimintaa ja erityisesti seuraavien EU-hakukierrosten valmistelutyötä.

Hakuaika päättyy 22.10.2019 klo 16.15.


Vastuullisen johtajan vaihto

Organisaation päätös hankkeen vastuullisen johtajan vaihdosta lähetetään Akatemian kirjaamoon. Pyynnössä tulee mainita Akatemian päätösnumero sekä edellinen ja uusi vastuullinen johtaja sekä syy vaihdolle.

Raportointi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »