SV EN

Miten rahoituspäätökset tehdään

Suomen Akatemiassa rahoituspäätöksiä tekevät luottamuselimet:

Luottamuselimet hoitavat tehtäviä kukin omalla toimialallaan siten kuin laissa Suomen Akatemiasta on määritelty.  

Akatemiassa päätökset tehdään esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies huolehtii päätöksenteossa tarvittavan aineiston hankinnasta, arvioi tosiseikat ja muodostaa oman käsityksensä esittelynsä perustaksi, valmistelee päätösasiakirjat ja esittelee asian toimivaltaiselle päätöksentekijälle sekä huolehtii tehdyn päätöksen toimeenpanosta. Rahoituspäätösten esittelijänä toimii yleensä tiedeasiantuntija tai ohjelmapäällikkö. 

Päätösvalmistelu perustuu arviointilausuntoihin ja paneelien tekemään  paremmuusjärjestykseen. Lisäksi valmistelussa otetaan huomioon Akatemian Tutkimusrahoituspäätösten perusteet –asiakirja ja muut toimintaa ohjaavat linjaukset.

Syyskuun hakuun saapuneiden akatemiahankkeiden, akatemiatutkijoiden, tutkijatohtorien ja kliinisen tutkijan hakemusten päätökset tehdään porrastetusti. Ensimmäisessä vaiheessa tieteellisessä arvioinnissa arvosanan 1–4 saaneet hakemukset saavat toimikunnan harkinnan mukaan kielteisen päätöksen. Kliinisen tutkijan rahoitusmuodossa arvosanan 1–3 saaneista hakemuksista tehdään päätös ensimmäisessä vaiheessa. Päätösilmoitus lähetetään hakijan sähköpostiin heti päätöksenteon jälkeen, ja nämä hakijat saavat tiedon päätöksestä aiempaa nopeammin. Toisessa vaiheessa käsitellään loput hakemukset. Toisen vaiheen rahoituspäätökset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä.

Temaattisissa ohjelmissa, kuten akatemiaohjelmat ja strategisen tutkimuksen ohjelmat, haut ovat yleensä kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat jättävät aiehakemuksen, joka sisältää lyhyen aiesuunnitelman. Luottamuselin tekee aiehakemuksen ja mahdollisen arvioinnin perusteella päätökset toisen vaiheen hakuun kutsuttavista hakijoista. Muut saavat kielteisen päätöksen. Toiseen vaiheeseen kutsuttavilta hakijoilta pyydetään varsinaiset hakemukset, jotka arvioidaan. Luottamuselin tekee näistä rahoituspäätökset, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »