SV EN

Hakemusten arviointi ja päätöksenteko

Suomen Akatemia painottaa kaikessa tutkimusrahoituksessaan strategiansa mukaisesti tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista. Tavoitteena on tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden mahdollistaminen. Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa ratkaisukeskeistä ja ilmiölähtöistä tutkimusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikuttavia sekä tieteellisesti korkealaatuisia. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus hankkeiden rahoituskauden koko keston ajan on tärkeää.  Hankkeiden tieteellisen laadun sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden vertaisarviointiin osallistuu sekä kansainvälisiä että kotimaisia asiantuntijoita.

Haun päätyttyä Akatemian virkamiehet valmistelevat hakemusten arviointia. Samaan aikaan he tarkastavat hakemukset ja pyytävät niihin tarvittavat korjaukset.  Akatemiaan saapuneet hakemukset käsitellään ja arvioidaan sen mukaan, onko haku yksi- vai kaksivaiheinen. Pääsääntöisesti hakemukset arvioidaan kansainvälisissä paneeleissa, mutta joissain tapauksissa pyydetään yksittäiset arvioinnit vähintään kahdelta ulkopuoliselta asiantuntijalta. Arviointipaneelit kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelilausunnon. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen. Arvioinnin jälkeen luottamuselimen jäsenet tutustuvat arviointilausuntoihin ja hakemuksiin. Rahoituspäätökset perustuvat pääsääntöisesti hakemuksen vertaisarviointiin ja Akatemian tiedepoliittisiin tavoitteisiin.

Suomen Akatemian noudattaa kaikessa tutkimusrahoitustoiminnassa vastuullisia toimintatapoja huomioiden esteellisyydet ja luottamuksellisuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, tieteen avoimuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hakemusten arviointi- ja päätöksenteko Suomen Akatemiassa, esimerkkinä syyshaun hakemukset 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »