Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa hyvinvointipalvelujen tarve on kasvamassa voimakkaasti ja hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat suurin julkisen sektorin menoerä. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia tälle alueelle sekä tuottavuuden kasvun että palvelujen laadun kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsäädännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta.

ROSE-hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen, kun palvelut kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?