Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Tutkimushankkeessa pureudutaan tasa-arvon toteutumiseen kuntien päivähoito- ja esiopetuspalveluissa sekä lastenhoidon tukien järjestelmässä. Hankkeessa analysoidaan, miten nykyinen palvelujärjestelmä ja sen kunnallinen vaihtelu suuntaavat vanhempien lapsen hoidon ratkaisuja ja tämän myötä lasten varhaiskasvatukseen osallistumista. Samalla kun lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä, valtio ja lukuisat kunnat tukevat kotihoitoa ja muita kunnallisten palvelujen ulkopuolisia hoitomuotoja taloudellisin tuin. Käytännössä hoitopalvelujen järjestämisessä ja lastenhoidon tuissa onkin huomattavia eroja kuntien välillä. Hanke selvittää alueellista sekä perheiden, vanhempien ja lasten välistä tasa-arvoa. Tutkimus toteutetaan kymmenen kunnan alueella monimenetelmäisenä seurantatutkimuksena. Yhteistyössä kuntien kanssa pyritään konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Muita yhteystyötahoja ovat muun muassa Kuntaliitto ja Lapsiasiainvaltuutettu.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?