Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin - käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

Konsortiohanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää siirtymää osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun. Monitieteinen CORE-konsortio kehittää ja kokeilee uusia toimintamalleja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tukee uudenlaista kumppanuusajattelua julkisissa prosesseissa. Se hakee menetelmiä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin ongelmiin.Tulokset auttavat yhteistoiminnan kulttuurin ja käytäntöjen kehittämistä ympäristöpäätöksenteossa ja muillakin aloilla.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?