SV EN

Ihmisen mieli (MIND)

Ihmisen mieli-akatemiaohjelmassa tutkittiin ihmisen mieltä ja sen neuraalisia mekanismeja kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Ohjelman tavoitteena oli tukea korkeatasoista monitieteistä tutkimusta, edistää eri tieteenalojen kohtaamista ja tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä verkottumista sekä taata alan edelleen kehittyminen korkealla kansainvälisellä tasolla.

Tutkimuksen kohteena olivat esimerkiksi oppiminen, aivojen ja mielen kypsyminen, ikääntyminen, mielen terveys ja sairaus, luovuus, kokeminen, emootiot, ihmisten välinen vuorovaikutus sekä kulttuurien kohtaamiset ja yhteentörmäykset. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monien ajankohtaisten kysymysten ja haasteiden käsittelyssä. Tällaisia ovat mm. lasten ja aikuisten opetuskäytännöt, sosiaalisten vaikeuksien diagnostiikka ja korjaaminen, muistihäiriöisten hoito ja psyykkisesti ja neurologisesti sairaiden kuntoutus. Mielen tutkimuksen avulla voidaan saada myös merkittäviä yhteiskuntaa hyödyttäviä tuloksia ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja elämisen laatua.

MIELI-akatemiaohjelmaan kuului 22 hanketta, joita Suomen Akatemia rahoitti 13,4 miljoonalla eurolla vuosina 2013–2016.

Lue lisää ohjelman teemoista, taustasta ja tavoitteista

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »