Suomen Akatemia Tiedot 30.09.2016
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Kärkihankehaku Tutkimuksella eteenpäin BY
 
Ala-Laurila, Petri AALTO Uudet menetelmät vapaana liikkuvien eläinten käyttäytymisen karakterisointiin ja manipulointiin 305834 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Gibson, Brian VTT OY Uudentyyppiset hiivat pakasteleivontasovelluksiin 305453 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 294 883

Hanhineva, Kati UEF Data-analyysimenetelmien ja visualisointitekniikoiden kehittäminen metabolomiikka-analytiikassa 305396 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 933

Jyske, Tuula LUKE Puubiomassan arvoyhdisteet uusiksi tuotteiksi: innovatiiviset menetelmät yhdisteiden käyttöominaisuuksien parantamiseksi 305763 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kauppi, Liisa H HY Genomisista muutoksista parempaan munasarjasyövän hoitoon 306026 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 142

Koho, Karoliina HY Uuden sukupolven työkalu ympäristönseurannassa 304006 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 048

Kuparinen, Anna K HY Yksinkertaisia työkaluja ekosysteemiin perustuvaan kalastuksen sääntelyyn 304657 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 252 078

Metsä-Ketelä, Mikko Antero TY Kallisarvoisten kemikaalien tuotto metaboliateiden muokkauksen avulla 304028 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 647

Moisseev, Dmitri HY Helsingin säätutkaverkosto; kehittyneiden sovellusten kuvitteellinen koealusta 305175 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 286 621

Myllymäki, Mari LUKE Puiden tilajärjestyksen vaikutus optimaaliseen metsien inventointien koealaan 304212 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 542

Mähönen, Ari Pekka HY Molekyylibiologinen kasvinjalostus osana kestävää kehitystä: Puiden biomassan ja puuaineksen lisääminen lituruohotutkimusta hyödyntäen. 304806 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 577

Nykänen, Hannu UEF Metaanista ja levistä eläinplanktonilla ruokaa ja hyvää rasvaa 304313 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Paloniemi, Riikka SYKE Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO) 304515 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Porcar-Castell, Albert HY Kustannustehokkaat menetelmät kasvillisuuden elinvoiman ja tuottavuuden arvioimiseksi suuressa mittakaavassa: sidosryhmien osallistaminen ja pilottikokeet 304097 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 296 564

Robson, T Matthew HY Paikkakohtaisen auringon säteilyn mallintamisen hyödyntäminen puutarha- ja maataloudessa ja fotoniikan alalla 304653 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 749

Sanches Ribeiro, Andre TTY Synteettisten geenien dynamiikan suunnittelu ja analyysityökalujen kehitys 305342 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Satokari, Reetta M HY Täsmämikrobisto Clostridium difficile infektion hoitoon 304490 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 814

Sundberg, Lotta-Riina JY Biologien tautien torjunta vesiviljelyssä 304615 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 316

Vanhatalo, Jarno P HY Lajilevinneisyysmallinnuksen soveltaminen merialuesuunnitteluun ja kalastuksen säätelyyn 304531 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 702

Kärkihankehaku Tutkimuksella eteenpäin KY
 
Bonsdorff von, Monika Elisabeth JY Yrittäjien Eläkkeelle Siirtymisen Optimointi (OPTIMAL) 303920 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 704

Hankonen, Nelli E TAY Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus 304114 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Hannula-Sormunen, Minna Marjaana TY Maailma matemaattisin silmin 305619 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Jouste, Marko OY Kolttasaamelainen muistipankki - Pilottihanke arkistoissa olevien kolttasaamelaisten musiikki-, kieli ja kulttuuriaineistojen hallinnasta ja kulttuurirevitalisaatiosta 305444 30.09.2016 01.10.2016 - 31.03.2018 299 886

Jäntti, Saara JY Teatteri toipumisen välineenä (THEATRE) Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä 304125 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kalmi, Panu VY Peleihin perustuva talousopetus kouluissa 305292 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 30.09.2016
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Katainen, Anu H HY Nuorten alkoholimielikuviin vaikuttaminen: Evaluaatio alkoholimainonnan strategioista ja uuden alkoholimainontalain vaikutuksista verkkoympäristöissä 305856 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 247 817

Kiili, Kristian TTY Verkkopohjaisen tutkimuspalvelun kehittäminen matematiikan oppimispelien ja pelillisen arvioinnin jalkauttamiseen globaalisti 305266 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 033

Kotakorpi, Kaisa Ilona TY Menetelmien kehittäminen veronkierron vähentämiseksi 304807 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 307

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa Amanda TAY Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen (TRUST) 304146 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 987

Lähdeoja, Otso UNIART Aktiiviakustiikka interaktiivisissa äänentoistojärjestelmissä 305309 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 287 449

Nummenmaa, Lauri Tapio TY Lihomisen keskushermostolliset riskitekijät 304385 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 295 508

Peltonen, Kirsi TAY Traumatisoituneet, ilman huoltajaa tulleet nuoret turvapaikanhakijoina - Tehokkaan auttamisen malli 305590 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 293 522

Pölönen, Ismo UEF YVA-oikeus murroksessa - keinot sääntelyn uudistamiseen ja täytäntöönpanoon 304089 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Särkämö, Teppo T HY Musiikkipohjaiset työkalut neurokognitiivisen ikääntymisen ja kuntoutuksen tukena 305264 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 911

Valkonen, Sanna Marika LY Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa 305476 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Välimaa, Taina OY Kuulokojeita ja/tai sisäkorvaistutteita käyttävien lasten puheen havaitseminen hälyssä: uusi Lasten hälysanatesti ja realistiset ääniympäristöt 305736 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 263 506

Kärkihankehaku Tutkimuksella eteenpäin LT
 
Airaksinen, Anu HY Tehokkaat bioyhteensopivat ja selektiiviset [18F]-fluorausreagessit PET-radiolääkkeiden kittileimaukseen 306239 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 295 309

Boije af Gennäs, P Gustav HY Affiniteettikromatografiaa keinotekoisella solumembraanilla päällystetyllä mikrosirulla 305533 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 458


Genoud, Guillaume VTT OY Radiohiilispektroskopiaa biolääketieteen tarpeisiin 304053 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Gregow, Hilppa IL Ilmastopalvelut ihmisten toimintojen ja turvallisuuden tueksi 303951 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 991

Groenhof, Gerrit JY FluProCad: valmis ohjelmisto tietokoneavusteiseen fluoresoivien proteiinien suunnitteluun 304455 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 268 360

Hassel, Juha VTT OY Kompaktisti kryopaketoidun magneettikenttäanturiteknologian hyödyntäminen 305007 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 873

Heikkilä, Tero JY Suprajohde/ferromagneettirakenteisiin perustuva lämpösähköinen säteilynilmaisin: tiekartta tutkimusideasta sovellukseksi 305256 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Honkavaara, Eija FGI Kavantitatiivista 3D hyperspektristä kaukokartoitusta miehittämättömillä ilma-aluksilla - Teoriasta käytäntöön 305994 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Ialongo, Iolanda IL ILMApilot: satelliittipohjaisten ilmakehähavaintojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen ilmanlaadun seurannassa. 303876 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 281 280

Jastrzebski, Rafal LTY Utilization of linear and rotating bearingless motor technologies for industrial motion control applications - pilot projects and experimentation 304784 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 958

Kallio, Tanja AALTO Kiriittisä raakaa-aineita sisältämätön elektrokatalyysi vedyn valmistukseen elektrolyyserissä 303949 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kinnunen, Päivi Hanna-Maarit VTT OY Rikastushiekkojen hyödyntäminen kiertotaloudessa 306079 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kontturi, Eero AALTO Kohti ympäristöystävällisempiä ja halvempia selluloosan nanokiteitä 305756 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kummu, Matti AALTO Globaali vesipula-atlas: resurssipulan syiden, seurausten ja mahdollisuuksien ymmärtäminen (WASCO) 305471 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 295 080

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 30.09.2016
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Kuusi, Tuomo AALTO Diffuusion kvantifioiminen satunnaisissa huokoisissa aineissa 305759 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Lake, Russell AALTO Ultraherkkä mikroaaltospektrianalysaattori 305237 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 986

Levänen, Erkki TTY Pintojen funktionalisointi ylikriittisen hiilidioksidin avulla 304782 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 999

Liljeroth, Peter AALTO Atomintarkat materiaalit tulevaisuuden laitteisiin 305635 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Majumdar, Himadri VTT OY Taipuisat näytöt ja anturimatriisien esineiden internet sovellukset mahdollistuvat oksidimateriaalien käänteisen offset painamisen avulla (ROXI) 305450 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Manninen, Albert VTT OY Isotooppierotteisen kaasuanalyysin läähetieteelliset sovellukset (IsoMedi) 305892 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Mikkonen, Kirsi S HY Tehokkaat biotalouden mukaiset emulgaattorit 305517 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 705

Minav, Tatiana AALTO Implementation of zonal integrated future fluid power systems (IZIF) 304943 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 270 000

Möttönen, Mikko AALTO Kvanttipiirijäähdyttimen kehittäminen kohti kaupallisesti merkityksellisiä tarkoituksia 305306 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 997

Niemelä, Sami IL Tuulivoiman ja aurinkösähkön tuotantoennusteiden hyödyntäminen avointen rajapintojen kautta. 305479 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 692

Nykter, Matti TAY Reaktioreittien aktiivisuuden ennustaminen soluvapaasta DNA:sta 305597 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Palomäki, Kalle AALTO Keskusteluavustin huonokuuloisille 305503 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 993

Pekkola, Samuli TTY Kokonaisvaltaisesti ymmärtäen: Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönotto julkisella sektorilla (HOPE-projekti) 306000 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 839

Pippuri, Jenni VTT OY 3D tulostuksella hyötyä sähkökoneen suunnitteluun ja valmistukseen 306236 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Pursiainen, Sampsa TTY Korkea- ja matalataajuinen käänteiskuvantaminen harvan signaalin tapauksessa: biolääketieteelliset ja astro/geofysikaaliset sovellukset 305055 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 293 047

Ras, Robin AALTO Magnetic Microdroplets as Analytical Probes 304174 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Rasilo, Paavo TTY Avoimen lähdekoodin mallinnusympäristö ja vertailukohta magnetomekaanisille ongelmille 304112 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Rinke, Patrick AALTO Uusia materiaaleja tietokantapohjaisella tieteellä 305632 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 726

Ruotsalo, Tuukka AALTO Käyttäjäintentioiden mallintaminen avoimessa toimintaympäristössä 305739 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 295 098

Räsänen, Esa TTY Fysiologisten signaalien aikasarja-analyysillä kohti täsmäterveydenhoitoa 304458 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 296 753

Savin, Hele AALTO Röntgenkuvantamisen rajat rikki huippusuorituskyvyn valoanturilla 305058 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 987

Sikanen, Tiina M HY Biotransformaatio mikrosirulla: Humaani lääkeainemetabolian tutkiminen ja ympärsitövaikutusten ymmärtäminen mikrofluidistiikan avulla in vitro 304400 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 684

Smolander, Kari AALTO Digitaaliset infrastruktuurit ja yritysintegraatio 304439 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 530

Sun, Zhipei AALTO Tehokkaat ukltranopeat keski-infrapunakuitulaserit terveys- ja hyvinvointisovelluksiin 304666 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 385

Suomalainen, Soile TTY Uudenlainen, ohjelmoitava valonlähde keski-infrapunasäteilyn aallonpituusalueella - MIRLIGHT 305946 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Syrjälä, Ville TTY Full-duplex -radiotekniikka: Seuraavan sukupolven langattoman tietoliikenteen mahdollistaminen 304147 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 828

Teixeira Ferreira, Denzil OY CARE: Kontekstitiedon hyödyntäminen vanhustenhuollossa 304925 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 775

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.
 
Suomen Akatemia Tiedot 30.09.2016
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Ukkonen, Anna Leena TTY Implantoitavien langattomien painesensoreiden hyödyntäminen biolääketieteessä: in vivo-testit kliinistä ja kaupallista hyödyntämistä varten 304009 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 980

Yao, Lide AALTO Seuraavan sukupolven perovskiitti-aurinkokennojen in-situ TEM – karakterisointi 304291 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Zhao, Guoying OY Sydämen sykevälin analysointi videokuvasta lääketieteen etäpalveluissa (CAVA) 304124 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Kärkihankehaku Tutkimuksella eteenpäin TT
 
Abankwa, Daniel Kwaku Adofo ÅA Utveckling av läkemedel mot bröstcancer med K-ras som mål. 304638 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 231

Casteleijn, Marinus G HY Murroksellinen teknologia korkealaatuisten biologisten lääkkeiden kehitykseen 303884 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 995

Elo-Uhlgren, Laura Linnea Maria TY Metaproteomiikasta yksilöityyn hoitoon 304995 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Fallarero, Adyary HY Printade medicintekniska produkter med träbaserade antibiotiska substanser (WoodyPrint) 305362 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 209

García Pérez, Alejandro HY Fast interstitial fluid sampling for non-invasive diabetes management 306041 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 294 565

Hautaniemi, Sampsa K HY Ennustebiomarkkereiden tunnistus isosta datasta ja käyttö sytostaattivasteen seurannassa 305087 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 241

Heikinheimo, Annamari HY Mikrobilääkeresistenssin torjunta tuotantoeläimillä 304832 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 297 446

Jalava, Pasi UEF Tutkimuskonsepti päästöhiukkasten, nanohiukkasten ja työperäisten altisteiden toksikologisiin tutkimuksiin käyttäen solujen suora-altistusmenetelmää 304570 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Jeltsch, Markku Michael HY Vasta-aineen kehittäminen kahdessa päivässä 304042 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 082

Kivipelto, Miia Karita THL MUISTIKKO –toimintamalli muistisairauksien ja toimintakyvyn vajeiden ennaltaehkäisyyn 305810 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 985

Korhonen, Rami UEF Uusi algoritmi nivelrikon yksilöllisen etenemisen ennustamiseksi 305138 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Malm, Tarja UEF Uusi lähtökohta Alzheimerin taudin diagnostiikkaan: pystymmekö muuttamaan toimintatapoja? 305516 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 694

Mirtti, Tuomas HY Eturauhassyövän yksilöllistetyn diagnostiikan ja hoidon multiparametrinen malli 304667 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 107

Myöhänen, Timo T HY Prolyylioligopeptidaasin ligandit - yhteinen hoitomuoto useille hermostoa rappeuttaville sairauksille? 305710 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 746

Niemi, Mikko O HY Uuden sukupolven farmakogenomiikka 306189 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 071

Palva, J Matias HY Pilottitutkimus uuden tietokonepelin vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa 305814 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 866

Piitulainen, Harri AALTO Sensorimotorisen vajeen tunnistaminen ja määrällistäminen CP-vammaisilla lapsilla sekä motorisen toiminnan kuntoutus aivohalvauspotilailla 304294 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 299 437

Rantamäki, Tomi P J HY Uudet nopeavaikutteiset masennuksen hoitomuodot 305195 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 003

Skottman, Heli TAY Hyödyntämispolku soluterapialle verkkokalvon ikärappeuman hoitoon 304909 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 300 000

Tammela, Päivi S M HY Uusia antimikrobisia yhdisteitä Gram-positiivisia bakteereja vastaan 304697 30.09.2016 01.10.2016 - 30.09.2018 298 874

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.