20.11.2015

Tietoa terrorismista Kimpisen lukiolaisille

Ulkopoliittisen instituutin tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Teemu Sinkkonen vieraili Kimpisen lukiossa 28.10.2015 aiheenaan terrorismi Euroopassa. Luento oli Suomen Akatemian järjestämä Tietobreikki-tilaisuus, ja siihen osallistui opiskelijoita lukion kaikilta vuosikursseilta.

Sinkkonen aloitti luentonsa kertomalla taustoistaan. Hän kertoi kiinnostuneensa terrorismista ollessaan vaihto-oppilaana Espanjassa, jossa hän itse joutui lähelle terrori-iskua. Ennen siirtymistä varsinaiseen aiheeseen Sinkkonen määritteli sanan ”terrorismi” merkityksen. Poliittisen sanoman ja väkivallan lisäksi terrorismi vaatii aina sivullisia uhreja, mikä erottaa sen muusta väkivallasta. Toisaalta Sinkkonen huomioi, että rajanveto terrorin ja ilkivallan välillä on usein hankalaa, eikä esimerkiksi Suomessa haluta käyttää terrorismi-termiä herkästi sanan vahvan merkityksen vuoksi.

Luennolla listattiin myös terrorismin perussyitä, joita ovat esimerkiksi heikko hallinto, vallan epäoikeudenmukainen jakautuminen sekä korruptio. Valtioissa, joissa 80% maailman kaikista terrori-iskuista tapahtuu, nämä perussyyt täyttyvät. Sinkkonen muistutti kuitenkin konkreettisin esimerkein, ettei perussyiden täyttyminen tarkoita automaattisesti terrorismia. Esimerkiksi korruption esiintyminen Etelä-Amerikassa on laajaa, mutta terrorismia ei niinkään esiinny.

Terrorismi tänä päivänä

Sinkkonen esitti useita havainnollistavia kaavioita ja tilastoja muun muassa tappavimmista terroristijärjestöistä ja iskujen määristä eri maissa. Hän totesi terrori-iskujen määrän vähentyneen Euroopassa, sillä terrorismin perussyyt eivät täyty ja poliisin ja valtioiden välinen yhteistyö on parantunut. Toisaalta lähialueiden, kuten Syyrian konfliktit heijastuvat yhä vahvemmin myös Eurooppaan esimerkiksi pakolaiskriiseinä. Sinkkonen toi myös esiin mielenkiintoisen huomion kertoessaan, että separatismi on suurin terrori-iskujen aiheuttaja, eikä uskonto, kuten yleisesti kuvitellaan.

Sinkkonen puhui luennollaan lyhyesti myös Syyrian sisällissodan tilanteesta ja terroristijärjestö Isisistä. Lopuksi käsiteltiin terroritoiminnan muutosta aiempaan verrattuna. Muutoksiksi Sinkkonen luetteli muun muassa hierarkkisen johtajuuden merkityksen vähenemisen ja internetin ja median merkityksen korostumisen.

Kysymykseen, voiko terrorismia kitkeä maailmasta kokonaan, Sinkkosella on selkeä vastaus:  ei voi. Hän kertoo terrorismia esiintyneen koko maailmanhistorian ajan. Lisäksi nykyisin terrorin harjoittamiseen löytyy niin paljon tehokkaita keinoja, kuten sosiaalinen media, että sitä on mahdotonta poistaa kokonaan.

Teksti: Karla Karasti
Kuvat: Peppi Selin, Sinkkosen henkilökuva Ulkopoliittinen instituutti

Viimeksi muokattu 20.11.2015

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi