18.1.2018

Nuoriso jatkuvassa muutoksessa

Mitä nuorisokulttuuri oikeastaan on? Entä miten ja miksi se on saanut alkunsa? Näihin kysymyksiin vastauksia etsittiin Kuopion Lyseon lukiossa 4.12.2017 pidetyssä Suomen Akatemian Tietobreikissä. Breikkipuhuja, sosiologi Päivi Armila käsitteli esityksessään nuorisokulttuuria monesta eri näkökulmasta.

Armila kertoi olevansa lähtöisin pienen paikkakunnan pienestä koulusta, mutta työskentelevänsä nykyään Itä-Suomen yliopistolle. Tietobreikissä Armila jakoi tietämystään lukion opiskelijoille työstään nuoriskulttuurin tutkijana yhteiskuntatieteiden näkökulmasta ja kävi läpi nuorisokulttuurin kehitystä vuosikymmenten varrella yleisesti.

Nuorisokulttuuri syntyy suhteessa maailmaan

Nuorisokulttuuri reagoi Armilan mukaan ympäröivän maailman muutoksiin. Armila kertoi nuorisokulttuurin kehityksen lähteneen 1950-luvulla lännessä, jolloin nuorisokulttuurin kehitystä alkoivat vauhdittaa elokuvat, radio, kirjat sekä uudet vapaa-ajan olemisen muodot. Armila totesi, että jo tuolloin alkoi muodostua nuorisokulttuurin pirstoutuessa toisistaan eroavia alakulttuureja.

1970-90-luvuilla alakulttuurien väliset rajat muuttuivat Armilan mukaan yhä tiukemmiksi ja selkeimmiksi. Alakulttuureista tuli Armilan sanoin: "Tiukan kuulumisen nuorisokulttuurillisia ryhmiä". Armila täsmentää, että mikäli henkilö kuului yhteen alakulttuuriryhmään, ei henkilö voinut olla muuta, kuin tämän kyseisen ryhmän jäsen. Alaryhmien viehätys perustuu valmiisiin identiteetteihin, arvoihin ja hierarkioihin, joita ne tarjoavat ryhmään kuuluville. Nuoruudessa etsitään itseään ja johonkin alakulttuuriin kuuluminen voi auttaa oman minuuden ja identiteetin luonnissa.

Nuorisokulttuurit pakenevat tutkijoita

Armila kertoi nuorisokulttuurin olevan käsitteenä hankala ja monisyinen. Kiinnostus nuoruutta ja sen tutkimista kohtaan ei ole Armilan mukaan uusi ilmiö. Nuorisokulttuurin tutkiminen on hankaloitunut viime vuosina, koska ero alakulttuurien välillä on enää kuin veteen piirretty viiva. Puhutaan postalakulttuuriteorioista: ei enää identifioiduta vahvasti alakulttuurien määrittämiin ryhmiin, vaan tyyli ja oleminen on kevyempää ja vapaampaa. Kategoriointi on siis muuttunut haastavaksi ja aiheen tutkiminen hankaloitunut.

 

Teksti: Emilla Hannukainen ja Elina Hämäläinen
Kuvat: Kaarlo Tick

Viimeksi muokattu 18.1.2018

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
Facebook logoTwitter logoYoutube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi