27.5.2015

Alkoholiongelmien setvimistä Akaan lukiossa

Dosentti Timo Petteri Piepponen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnasta vieraili Akaan lukiossa huhtikuussa esittelemässä alkoholin ja muiden päihteiden käytön vaikutuksia aivoihin. Luentonsa aluksi Piepponen kehui sekä farmasiaa että farmakologiaa. "Farmasiahan on tieteenalana siitä mukavaa, että ihmiset työllistyy tältä sektorilta lähes sataprosenttisesti", Piepponen totesi. Kehuja sai myös Helsingin yliopisto, jota hän nimitti Suomen parhaaksi yliopistoksi.

Farmakologia on tieteenala, joka tutkii lääkkeiden vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja. Piepposen mukaan farmasian ja farmakologian saralla tutkitaan tällä hetkellä eniten rappeuttavia aivosairauksia eli Parkinsonin ja Alzheimerin tauteja sekä aivojen muovautuvuutta yleisesti. Aivot voivat muovautua kahteen suuntaan, joko kehittyä tai rappeutua. 

Mikä ihmeen päihderiippuvuus?

Päihderiippuvuudella tarkoitetaan päihteiden käyttöä, johon liittyy muun muassa pakonomainen halu ottaa päihdettä, käytön muodostuminen elämän keskipisteeksi sekä heikentynyt kyky hallita päihteen käyttöä. Perinnöllinen alttius riippuvuuksiin on myös olemassa. Piepponen kuitenkin muistutti, ettei kenestäkään tule automaattisesti riippuvaista päihteistä, vaan jokaisella on oma mahdollisuutensa vaikuttaa.

Terminologia haltuun!

Riippuvuuden tutkimisessa käytettävä terminologia oli monille opiskelijoille. Piepponen kertoi muun muassa vahvistumisesta, jossa eri tekijät lisäävät yksilön halua kokea tapahtuma uudelleen. Esimerkiksi huumeriippuvuudessa huumausaineiden mielihyvää tuottava vaikutus johtaa siihen, että vaikutus halutaan kokea uudelleen. Piepponen mainitsi myös toleranssin ja sen vastakkaisilmiön, herkistymisen eli käänteistoleranssin. Näitä termejä käytetään tarkasteltaessa elimistön sietokyvyn kasvua huumausaineelle ja toisaalta vaikutusten voimistumista säännöllisen käytön seurauksena.

Alkoholisairaudet

Luennon olennaista antia olivat myös alkoholinkäyttöön liittyvät sairaudet. Alkoholi vaikuttaa negatiivisesti moniin sisäelimiin, esimerkiksi maksaan ja haimaan aiheuttaen vaarallisia sairauksia, kuten rasvamaksaa sekä haimatulehdusta, joka voi olla jopa hengenvaarallinen. Alkoholinkäytöstä kärsii myös lihakset ja ääreishermosto, joka näkyy motoristen taitojen heikentymisenä. Lisääntynyt riski ruoansulatuskanavan syöville on tyypillinen alkoholisteilla. On myös mahdollista, että naispuolisen alkoholistin lapsi jää muista jälkeen kasvussa ja omaa esimerkiksi tyypilliset kasvonpiirteet. Tällöin puhutaan fetaalialkoholioireyhtymästä eli FASista.

Piepponen esitteli myös omia näkemyksiään alkoholin vaikutuksista aivoissa, joita hän kuvaa "huikeana elimenä". Aivoissa on keskimäärin noin sata miljardia hermosolua, joiden kalvojen aineenvaihduntaan Piepponen uskoo alkoholin vaikuttavan.

Teksti: Oona ja Erno Eskeli
Kuvat: Laura Ahvenjärvi

Akaan lukion verkkosivut

Viimeksi muokattu 27.5.2015

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
Facebook logoTwitter logoYoutube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi