16.1.2019

TuKoKe tukemassa lasten ja nuorten tiedeoppimista ja –harrastuneisuutta

”Nuoret tutkivat –toiminnan tavoitteena on herättää, rohkaista ja tukea lasten ja nuorten omaehtoista innovaatiokykyä erityisesti maatemaattis-luonnontieteellisellä ja teknisellä mutta myös humanistis-yhteiskunnallisella alueella: kyky nähdä tehtävä ja kykyä ja tahtoa etsiä ratkaisua. Sekä lähtökohta että tavoite sinänsä on, että Nuoret tutkivat –toiminta rakennetaan elinkeinoelämän, opetuksen ja tutkimuksen vapaaehtoiselle yhteistyölle.”

Anna Kuronen ja Ruth Lappalainen edustivat Suomea TuKoKessa 2017

TuKoKe on karsintatapahtuma Yhdysvalloissa järjestettävään GENIUS Olympiadiin, jossa ovat mukana kestävän kehityksen aiheisiin liittyvät työt. Anna Kuronen ja Ruth Lappalainen edustivat Suomea 2017. Ruthin kananmunien kuorirakennetta käsiteltävä työ tuli palkituksi hopeamitalilla.

Tämä pöytäkirjaote vuodelta 1978 kuvaa edelleen melko hyvin niitä tavoitteita, jotka on asetettu Tutki-Kokeile-Kehitä-toiminnalle (TuKoKelle). Perusasiat eivät ole muuttuneet 40 toimintavuoden aikana. TuKoKe on yksi tapa tukea pitkäjänteistä harrastamista, kaikkia alle 21-vuotiaita, riippumatta siitä onko heille luontevaa työskennellä yksin vai ryhmässä, tai menestyvätkö he koulussa vai eivät. 

Voiko tieteitä harrastaa? 

Tiedeharrastamisen mahdollisuudet Suomessa ovat paranemassa hyvää vauhtia. Esimerkiksi Kide, Tiedekoulu ja Luma-keskukset tarjoavat eri ikäisille monipuolista tiede- ja teknologia toimintaa. Näin jo hyvinkin pienet lapset pääsevät, toki asuinpaikasta riippuen, tiedekerhoihin ainakin kerran viikossa. Alakoululaisillekin kerhoja on tarjolla. Yläkoululaiset jäävät usein oman onnensa ja hyvän opettajan varaan. Sen jälkeen alkaakin jo usealla työelämä ja harrastukset saattavat jäädä muutenkin. Kuitenkin samalla tavalla kuin musiikissa tai urheilussa myös tieteissä kehittyy taitoja harjoittelemalla. TuKoKeen pääsee mukaan neljännestä ikävuodesta alkaen. Ja konkareita löytyy. (Tutustu Aliisa Pajukankaan tarinaan http://opinkirjo.blogspot.com/2017/04/miten-teen-tukoke-tyoni.html)

kuva norppaleluista

Lapset oppivat usein pelien kautta ja myös vaikuttavat – eli opettavat muillekin tärkeitä asioista esimerkiksi ympäristöön liittyen.

Vaikka TuKoKe ei ohjaa lapsia ja nuoria kädestä pitäen – sen tekevät yleensä taidokkaat opettajat ja ohjaajat – niin TuKoKessa annettu palaute ja onnistumisen kokemus sekä kannustaa että opettaa. Mikäli oma työ pääsee mukaan finaalitapahtumaan, omaa osaamista pääsee esittelemään vieläkin laajemmin – ja myös oppimaan uusia asioita. 

Vertaisoppiminen ja vaikuttaminen

TuKoKe finaali on vertaisoppimisen paikka: samassa tilassa omia töitä esittelevät eloisat ja kuplivat eskarilaiset sekä asialliset ja viileät abit. Pienet katsovat isoja ihaillen ja kenties unelmoivat olevansa joskus yhtä fiksuja. Isommat taas voisivat ottaa nuoremmilta oppia, miten oman työn tuloksia ja dataa visualisoida, ja miten käyttää värejä taidokkaasti ja monipuolisesti omassa posterissa. TuKoKe on maailman ainoa tapahtuma, jossa kaikki ikäluokat saavat olla mukana tasavertaisesti ja samanaikaisesti.

International Science and Engineering Fair on todellinen tieteen ja teknologian festivaali.

International Science and Engineering Fair on todellinen tieteen ja teknologian festivaali. Mukana on vuosittain reilut 70 valtiota ja verkostoitumisen lisäksi tarjolla on huippuohjelmaa, muun muassa keskustelupaneeli Nobel-voittajien kanssa.

Osallisuus, monialaisuus ja vastuu omasta oppimisesta korostuvat perusopetuksen opetussuunnitelmassa. TuKoKeen on osallistuttu vuosien varrella loistavilla töillä, joiden aiheina on ollut vaikuttamisprojekti, oppimispeli tai oppimateriaali. Nuoret osaavat ja haluavat ratkaista ongelmia, jotka pelastavat maailman. He haluavat parantaa paitsi omaansa, myös muiden elämää. Petteri Timonen on ollut tässä menestyksekkäin osallistujamme ja voittanut kehittämällänsä veripalvelun optimointityökalulla palkintoja useissa tiede- ja teknologiakilpailuissa. 

Luovuus ja outous on sallittua 

TuKoKen yksi tavoitteista on tarjota lapsille ja nuorille foorumi, jossa saa tuoda esille omaa osaamista. Perinteinen kouluympäristö ei välttämättä, syystä tai toisesta, tarjoa aivan jokaiselle lapselle tilaisuuksia kokea onnistumisen tunnetta. TuKoKe finaalissa useampi lapsi onkin todennut, ettei kukaan aikaisemmin ole kehunut sitä, mitä hän tykkää tehdä. Silloin makkaratikusta tai kissanpannasta syntyy uusia innovaatioita, joita ei koulumaailmassa välttämättä osata arvostaa. Koulussa kannustetaan tekemään yhdessä, oppimaan vuorovaikutusta – nämä ovat tiedemaailmassakin hyvin tärkeitä taitoja, mutta TuKoKessa myös yksin tekeminen on ok. TuKoKessa näkee luovuutta ja jopa mahdottomilta tuntuvia projekteja, kuten esimerkiksi koulusta löytyvistä välineistä rakennetun hiukkaskiihdyttimen. Voidaan vain olettaa mitä hienouksia tulevaisuus tuo, kun tällaiset ennakkoluulottomat ja rohkeat nuoret lähtevät tekemään jotain näin kiehtovaa!

tyttö katsoo koeputkea

Mitään ihmettelyn kohdetta ei kannata aliarvioida: pieni havainto tänään voi johtaa isoon oivallukseen huomenna. 

Ei palkinnon takia, mutta kuitenkin… 

Toiset kokevat sisäistä paloa tutkimusta ja rakentamista kohtaan, mutta toisinaan kimmoke tieteellisen uran alkuun ei synnykään siitä sisäisestä motivaatiosta, vaan saadusta ulkoisesta palkinnosta.  TuKoKessa jaetaan vuosittain tuhansia euroja palkintostipendeinä. Yksittäinen palkinto voi olla jopa satoja euroja – monelle paljon enemmän, kuin mitä kesätöistä saisi palkkaa. Tällä halutaan osaltaan myös viestittää, että tutkimusta tekemällä voi tienata rahaa – tutkija on oikea ammatti ja tulevaisuudessa yksi mahdollinen uravaihtoehto. 

TuKoKe on väylä kansainvälisiin tapahtumiin. Isoissa tapahtumissa, kuten European Union Contest for Young Scientists tai International Science and Engineering Fair –kilpailuissa, on mukana kymmeniä valtioita ja satoja töitä, tuhansia osallistujia. Suomen pienestä väkiluvusta johtuen meidän nuoremme eivät aina pysty kilpailemaan isojen valtioiden kanssa palkintosijoista, mutta he pystyvät hyvän kielitaidon ja rohkeuden ansioista luomaan uusia tuttavuuksia sekä verkostoitumaan paremmin, kuin monet jätit. 

Lopulta vain murto-osa tulee palkituksi TuKoKessa. Toivottavasti aito palkitseva kokemus syntyy kaikesta siitä muusta, mitä tutkimusten tekeminen ja innovoiminen tuo tullessaan. 

Kiinnostavasta on helppo puhua 

Koska vain pieni osa pääse esittelemään omia töitä TuKoKe finaalissa, olisi hyvä, että töitä esiteltäisiin myös koulussa. Olemme huomanneet, että kun lapsi ymmärtää jotain, hän pystyy sen kertomaan kenelle vaan paremmin, kuin aikuinen. Parhaat lasten ja nuorten innostajat voivatkin siis olla lapset ja nuoret itse. Heille kannattaa tarjota esiintymispaikkoja myös luokkahuoneen ulkopuolella ja antaa heidän tarttua vaikeisiinkin kysymyksiin. Mutta kuitenkin sellaisiin, mistä he ovat aidosti kiinnostuneita.

tutkimusnäytteitä lasipurkissa

Tutkimus voi saada alkunsa toisinaan oudostakin asiasta – vaikka pilkullisesta kivestä. Neuvo ohjaajille onkin: anna lasten ja tutkimuskysymysten ohjata prosessia, niin voitte kaikki päätyä aika ihmeellisiin lopputuloksiin, sellaisiin, mitä kukaan ei osannut ennustaa. 

Työt, joissa rivien välistä voi lukea innostuneisuutta, jopa intohimoa, paloa löytää ratkaisu, uskoa sellaiseenkin, mitä ei tiedä edes olemassa olevan – sellaiset työt saavat TuKoKen järjestäjät hymyilemään tyytyväisinä.

Vuoden 2019 kilpailukierroksen viimeinen osallistumispäivä on 1.2.2019. 

Lisätietoja täältä

Merike Kesler

Kirjoittaja toimii tiedekasvatuksen erityissuunnittelijana Kehittämiskeskus Opinkirjossa.

Kuvat: Merike Kesler

Viimeksi muokattu 3.7.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi