Siirry pääsisältöön
Facebook Twitter LinkedIn Email
19.10.2018

Nuoret ratkaisemassa globaaleja haasteita

Ihmiskunnan pysyvä tila on keinojen etsiminen parempaan tulevaisuuteen. Parhaillaan haetaan keinoja terveydenhuollon edistämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Viime päivinä on ollut esillä voimakkaasti etenkin ilmasto. Vuoropuhelua ohjaavat kestävän kehityksen linjaamat toimenpiteet. Tässä ajassa tarvitaan ratkaisuja ja innovaatioita - samaan tapaan kuten penisilliini aikoinaan mullisti lääketieteen.

Tiede ja teknologia ovat avainasemassa globaaleissa haasteissa. Ratkaisut eivät tule ilman tutkimusta, työtä ja laatikon ulkopuolista ajattelua. Tämän vuoksi kaikkia tarvitaan mukaan ajatustalkoisiin.

Aalto High. Kuvaaja Aino Huovio

Kilpailu ohjaa uudenlaiseen ajatteluun

Ratkaisujen etsimiseksi Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia ovat jär­jestäneet kil­pailun 14–18-vuotiaille inno­vaat­tor­eille. Millennium Youth Prize etsii planeet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta kan­sain­vä­li­sen Millennium Technology Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­non hengessä. Nuoret pääsevät kilpailutöissään esittämään uusia, toteut­tamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Aalto-yliopiston professorit ovat esittäneet neljä globaalia haastetta, joihin tiedemaailma etsii kuumeisesti vastauksia. Toimivia ratkaisuja ei siis vielä ole. Oikeasta vastauksesta olisi todennäköisesti tiedossa kotimainen tai naapurimaan avokätinen teknologiapalkinto! Ilman ryppyotsaisia ratkaisupaineita nuoret voivat päästää töissään valloilleen niin mieliku­vi­tuk­sensa, luovu­utensa kuin inno­vati­ivi­su­utensa. Arviointikriteereihin lukeutuvat kuitenkin myös toteut­tamiskelpoisu­us ja tieteellisyys, vakavien aiheiden äärellä kun ollaan.

Kilpailutöiden teemat myötäilevät Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­non aiheita. Tämän vuoden teemoiksi on valittu kestävän kehi­tyk­sen ener­gia­ratkaisut ja terveysteknologia. Peter Lund kysyy yksinkertaisen kysymyksen: ”Miten varastoida energiaa?”. Mari Lundström esittää kiertotaloushaasteen: ”Miten erotel­la kier­toon akku­jen litium?”. Anton Kuzyk etsii ratkaisua ihmisen terveyden edistämiseksi: ”Kuin­ka tehdä DNA:sta rak­en­tei­ta, joil­la löytää vahin­gol­lisia solu­ja?”. Heikki J. Nieminen toivoo ratkaisua modernin lääketieteen kulmakiveen: ”Miten kul­jet­taa lääkeainei­ta oikeaan paikkaan kehos­sa?”.

Kilpailutyöt voi lähet­tää selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä 2.11. mennessä. Final­is­tit val­it­see Aal­to-yliopis­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati. Voittajat julkistetaan mar­rasku­un lopulla Aal­to-yliopis­ton Otaniemen kam­puk­sel­la Espoos­sa osana Junc­tion-tapah­tu­maa. Kärkikolmikolle on luvassa mainiot palkinnot.

Nuoret osallistuvat kilpailuun. Kuvaaja Julia Weckman.

Monialainen oppiminen on tärkeää

Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja ja inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta. Kilpailun tavoitteena on innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Samalla halutaan tukea monialaista oppimista kouluissa. Kilpailun avulla voidaan tarjota hauskalla tavalla lisäsisältöjä oppilaille, jotka kaipaavat tekemistä yli opetussuunnitelmien ja koulukurssien. Kontekstilähtöisyys ja merkitykselliset sisällöt tukevat oppilaan kasvua hänen valitsemallaan tiellä ja uravalintoja tehdessä. Kilpailu avaa myös väylän yliopistoyhteistyöhön.

Millennium Youth Prize -kilpailua koordinoi Aalto-yliopisto
Junior
, joka tuottaa mielekkäitä oppimistilanteita ja innostaa lapsia ja nuoria tieteen, taiteen sekä talouden pariin. Kilpailu on yksi sen monista toimintamuodoista. Toimintaa tarjotaan myös opettajille ja perheille. Tervetuloa mukaan!

Veli-Matti Ikävalko

Kirjoittaja työskentelee Aalto-yliopisto Juniorin koordinaattorina ja on väitellyt lasten sekä nuorten tiedekasvatuksesta.

Kuvat: Kasperi Mäki-Reinikka, Aino Huovio ja Julia Weckman

Viimeksi muokattu 3.7.2019

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta.  Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:
 
Facebook logo  Twitter logo  Youtube logo

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
viestinta@aka.fi

Suomen Akatemian logo

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi

SAAVUTETTAVUUS