SV EN

Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpailulla rahoituksella

 

Tavoite

Rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Rahoitusmuodon pääpiirteet

Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen konkreettiset suunnitelmat. Suunnitelmissa yliopistot kuvaavat suunnitellut toimet, joilla vahvistetaan vahvuuksia, temaattisia kokonaisuuksia ja / tai nousevia tutkimusalueita ja antavat toimille selkeän aikataulun. Hakemukset sisältävät myös kuvauksen siitä, miten työnjako ja yhteistyö muiden suomalaisten yliopistojen, ammattikorkea-koulujen, tutkimuslaitosten, sairaanhoitopiirien ja muiden toimijoiden kanssa tullaan toteuttamaan.  

Kyseessä on määräaikainen kehittämisrahoitus, jota käytetään muutoksista aiheutuvien siirtymävaiheen kustannusten kattamiseen.

Rahoitusta hakevat yliopistot, kukin yliopisto yhdellä hakemuksella. Hakemukset arvioidaan Suomen Akatemian järjestämässä kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Yliopiston johto kutsutaan asiantuntijapaneelin haastatteluun. Arviointi keskittyy sekä yliopiston esittämän koko toimintasuunnitelman, että yksittäisten profilointialueiden ja toimien merkittävyyteen, konkreettisuuteen sekä realistisuuteen.

Asiantuntijapaneelin lausunnon lisäksi rahoituspäätöksissä otetaan huomioon Akatemialta haettavan rahoituksen suhde suunniteltuihin profiloitumistoimiin ja yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen sekä yliopistojen loppu- ja väliraportointi jo rahoitettujen profiloitumistoimien edistymisestä.

Käsitteiden määrittely

Profiloitumisalue on tutkimusalue tai temaattinen tutkimuskokonaisuus, jota yliopisto aikoo kehittää strategiansa mukaisesti. Se on tarkoin valittu osa yliopiston tutkimuskokonaisuudesta.

Profiloitumisalueet voivat olla

  • olemassa olevia, korkeatasoisia tutkimusaloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia
  • nousevia aloja tai teemoja, joilla voidaan saavuttaa korkea tutkimuksen taso
  • uusia aloja tai temaattisia tutkimuskokonaisuuksia, joilla on runsaasti potentiaalia.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. Samaa aluetta voi profihauissa kehittää usealla toimella.

Arviointikriteerit

Arviointi toteutetaan seuraavien perusteiden mukaisesti:

  • suunnitelman kytkeytyminen yliopiston strategiaan ja strategisiin kehittämistoimiin
  • esitetyn suunnitelman toteuttamiskelpoisuus, uskottavuus ja seuranta
  • suunnitelmat tavoitteena olevan tutkimuksen kansainvälisen tason saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi profiloitumisalueilla
  • profiloitumiseen pohjautuvien uusien avausten syntymisestä ja niiden resursoinnista huolehtiminen
  • yliopiston kokonaissitoutuminen profiloitumiseen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen
  • muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja  muun yhteiskunnan kanssa (ml. infrastruktuuriyhteistyö) tehtävän yhteistyön ja työnjaon merkitys profiloitumisalueilla sekä sen kansallinen lisäarvo
  • suunnitelman merkitys monimuotoisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi

Haut

Vuosina 2015 - 2019 on toteutettu haku joka vuosi. Kuudennesta hausta lähtien haku toteutetaan joka toinen vuosi. Kuudennen haun hakuilmoitus julkistetaan vuoden 2020 tammikuussa ja haku on auki touko-kesäkuussa 2020.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 20.7.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »