XFEL JA XBI: eurooppalainen röntgen-vapaa eletronilaser ja biologinen infrastruktuuri

XFEL (X-ray Free Electron Laser) on 12 Euroopan maan yhteisyritys, jonka yhteyteen rakennetaan biologinen tutkimusinfrastruktuuri XBI (XFEL-based Integrated Biology Infrastructure). XFEL tuottaa ultralyhyitä röntgenpulsseja 27 000 kertaa sekunnissa  ja kirkkaudella, joka ylittää miljardi kertaa nykyisetröntgenlähteet. Röntgenpulsseja muodostetaan kun elektronikimppuja tuodaan korkeaan energiatasoon suprajohtavalla kiihdyttimellä. Sitten ne laitetaan edestakaiseen liikkeeseen magneettien avulla, jolloin ne tuottavat säteilyvälähdyksiä.  Nämä ainutlaatuiset ominaisuudet tarjoavat uusia mahdollisuuksia fysiikan, materiaalitieteiden, biotieteiden ja lääketieteen asiantuntijoille tutkimuksessa ja teollisuudessa.  XFEL tarjoaa instrumentit nanotason materiaalien kuvantamiseen, ultranopeiden prosessien aikaerotteiseen tutkimiseen ja pienten kvanttisysteemien tutkimiseen. XFEL:in spektroskopian ja röntgensironnan avulla voidaan tutkia erilaisten molekyylien atomi- ja elektronirakennetta sekä dynamiikkaa, ja korkean energiatiheyden olosuhteissa voidaan kuvantaa biomolekyylejä ja klustereita yksittäisinä partikkeleina.XFEL:in yhteyteen rakennettava XBI on Euroopan molekyylibiologian laboratorio EMBL:n koordinoima tutkimusinfrastruktuuri.

Biologisten näytteiden haurauden takia on tärkeää, että näytteet voidaan valmistella kokeita varten samoissa tiloissa juuri ennen kokeita. XBI antaa tutkimusryhmille globaalisti maailmanluokanpuitteet ja asiantuntemuksen biologisten näytteiden valmistukseen, analysointiin ja mittauksiin XFEL:llä. XFEL saattaa muuttaa merkittävästi rakennebiologiaa, koska se mahdollistaa suurten makromolekyylien ja niiden kompleksien, jopa soluelinten tai kokonaisten solujen, kuvantamisen korkealla resoluutiolla yksittäisiä partikkeleita käyttäen. Tutkimusinfrastruktuurin kansallisesta koordinaatiosta vastaan Oulun yliopiston biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »