ICOS – kasvihuonekaasujen havaintojärjestelmä

Integrated Carbon Observation System (ICOS) on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri eli tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto kasvihuonekaasujen pitoisuuksien, vapautumisen ja sitoutumisen seuraamiseksi. ICOS oli valmisteluvaiheessa vuosina 2008–2012. Varsinainen toiminta alkoi vuonna 2013 ja se jatkuu vuoteen 2031 asti Tänä aikana Suomi isännöi ICOS-EU:n päämajaa yhdessä Ranskan kanssa. Hajautettuun mittausasemaverkostoon kuuluu kymmeniä ilmakehä-, ekosysteemi- ja merihavaintoasemia ympäri Eurooppaa. 

Mittausasemilla mitataan sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani, ilokaasu) pitoisuuksia että ekosysteemin hiilen ja typen kiertoa ja vaihtoa ilmakehän kanssa. ICOS tuottaa pitkäaikaista, yhdenmukaista, tarkkaa ja laatuvalvottua kasvihuonekaasujen havaintosarjaa tutkimuksen, päästöjen hillinnän ja seurannan tarpeisiin. Tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden yhdistäminen edistää kasvihuonekaasuihin liittyvää teknologista kehitystä. ICOSin missiona on ymmärtää kasvihuonekaasujen taseet ja niihin liittyvät muutokset. ICOS mahdollistaa alueellisten häiriöiden havainnoinnin ja ekosysteemien hiilen ja typen kierron vasteet ilmastonmuutokseen, pienentäen maa-ilmakehä-meri -mallien epävarmuuksia. 

Suomen kansalliset mittausverkostot ja mittausasemat lähettävät dataa lähes reaaliaikaisesti ilmakehän ja ekosysteemien temaattisiin keskuksiin. Ranska on ilmakehä-teemakeskuksen isäntämaa. Italia on ekosysteemi-teemakeskuksen isäntämaa. Saksa on kalibraatiolaboratorion isäntämaa. Belgia osallistuu ekosysteemi-teemakeskuksen toimintaan. Ruotsi ja Alankomaat ovat hiiliportaalin (Carbon Portal) isäntämaita. 

Saadut aineistot auttavat erottelemaan ihmistoiminnan ja luonnon vaikutuksen päästöpitoisuuksissa ja lisäävät ilmastomallien suorituskykyä ja luotettavuutta paremmilla hiilen ja typen kiertojen kuvauksilla.  ICOS täyttää YK:n ilmastosopimuksen kasvihuonekaasujen eurooppalaiset seurantatavoitteet ja on merkittävä kasvinhuonekaasujen päästövähennysten todentamisessa ja seurannassa.  ICOS toteuttaa maailmanlaajuisten GCOS (Global Climate Observing System) sekä GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems) -verkostojen kasvihuonekaasujen havainnoinnin Euroopassa. 

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »