FAIR- ydinfysiikan kansainvälinen kiihdytinydinlaboratorio

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) on ydinfysiikan kansainvälinen kiihdytinlaboratorio,  joka rakennetaan osallistuvien maiden ja tutkijoiden kansainväliseen yhteistyön avulla Darmstadtiin Saksaan. Suomi on osakkaana FAIRNORD- konsortion kautta, jossa osapuolina ovat Ruotsin Vetenskapsrådet ja Helsingin yliopisto. FAIR- hankkeessa on tarkoitus tutkia raskasionitörmäyksiä välienergian alueella, hyvin lyhytikäisten ja eksoottisten ytimien spektroskopiaa, antimateriaa sekä suuren tiheyden plasmojen ominaisuuksia. Yleisesti ottaen hanke keskittyy aineen mikroskooppisen rakenteen ymmärtämiseen toisaalta sen perusvuorovaikutusten ja toisaalta monihiukkassysteemien tutkimuksen kautta.

Raskasionitörmäysten avulla selvitetään kylmän supertiiviin ydinaineen ominaisuuksia.

Lyhytikäisten ytimien tutkimusohjelman tarkoituksena on toisaalta laajentaa stabiilien ja jo tunnettujen ytimien karttaa, selvittää eksoottisten ytimien rakennetta ja pysyvyyttä sekä selvittää maailmankaikkeuden alkuainejakauman syntymekanismeja.

Antiprotonisuihkulla on tarkoitus tutkia sekä raskaiden alkeishiukkasten ominaisuuksia että tuottaa antivetyä ja antideuteriumia.

FAIR -hankkeella on neljä kansainvälistä tutkimusohjelmaa. Näiden tarvitsemat suurilmaisimet on tarkoitus rakentaa kansainvälisenä yhteistyönä.

Suomen kansallinen solmupiste on Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)

Viimeksi muokattu 9.7.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »