ESS - Eurooppalainen sosiaalitutkimus

European Social Survey (ESS, Suomi Euroopassa) on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, jossa kartoitetaan ja selitetään eurooppalaisten muuttuvien instituutioiden sekä kansalaisten asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. ESS-hankkeesta tuli eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri (ERIC) vuonna 2013. Sen koordinaatiopaikkana toimii Centre for Comparative Social Surveys at City University London.

Sisällöllisen tutkimuksen lisäksi ESS:n tavoitteena on kehittää kvantitatiivisen vertailevan sosiaalitutkimuksen mittareita Euroopan maissa ja maailmanlaajuisesti. Perinteisempien taloudellisten mittareiden lisäksi ESS kehittää sosiaalitieteellistä mittaristoa elämän laadun mittaamiseksi eri maissa ja alueilla. Tutkimus kattaa 36 valtiota. Tutkimusaineistoa voivat hyödyntää kaikki yhteiskuntatieteellisen sekä muiden alojen tutkijat yli 160 maassa eri puolilla maailmaa.

Aineistojen käyttö on maksutonta, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Kuka tahansa tutkija tai opiskelija voi ilman kustannuksia ladata aineistot käyttöönsä. Ennen data-aineistojen käyttöä kannattaa tutustua ESS:n kotisivuilla olevaan runsaaseen taustamateriaaliin. Sivuille on listattu myös julkaisut, joissa aineistoja on käytetty. "ESS Online Analysis" mahdollistaa muun muassa muuttujien jakaumien tarkastelun sekä erilaiset analyysit suoraan verkossa.

Kuuden kierroksen yhdistelmäaineiston voi ladata ESS Cumulative Data Wizard -työkalun avulla. Aineisto sisältää kaikki muuttujat, jotka on kysytty vähintään kahdessa keruussa. Mukana ovat kaikki maat, joissa aineisto on kerätty vähintään kahdessa aallossa. Palvelussa voi itse määritellä mitkä muuttujat, keruuaallot ja maat sisältyvät ladattavaan datatiedostoon. Tarjolla on useita eri formaattivaihtoehtoja. Samalla saa myös aineiston koodikirjan käyttöönsä.

Viimeksi muokattu 19.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »