CLARIN – kielivarojen ja kieliteknologian tutkimusinfrastruktuuri

CLARIN  on sitoutunut luomaan yhteiskäyttöisen ja yhteensopivan tutkimusinfrastruktuurin kielivaroille ja kieliteknologialle. Tarkoitus on lieventää alan nykyistä pirstoutuneisuutta tarjoamalla pysyvä, helppokäyttöinen ja laajennettava infrastruktuuri, joka edistää humanististen tieteiden tutkimusta tietotekniikan avulla.

Konsortio koostuu kunkin maan kansallisesta tutkimusinfrastruktuurista, joiden hallitsemien kielivarojen yhteensopivuuden ja yhteiskäytön toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja varmistamiseksi. Tutkimusinfrastruktuurin isäntämaa on Alankomaat. Suomen kansallinen tutkimusinfrastruktuuri on FIN-CLARIN, jota koordinoi Helsingin yliopisto. Siihen kuuluvat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kotus.

FIN-CLARINilla on kaksi keskitettyä palvelua: Kielipankki ja Tieteen kansallinen termipankki. Kielipankissa on yli viisi miljardia sanaa suomea ja kolme miljardia sanaa suomenruotsia. Kielipankista löytyy yli 60 kielen eri tavoin jäsennettyjä teksti- ja puheaineistoja sekä niiden tutkimiseen soveltuvat ohjelmistot. Kielipankissa on myös Suomen murteiden muoto-oppia sisältävä tietokanta. Tutkimusyksiköt voivat sijoittaa omat teksti- ja puheaineistonsa Kielipankkiin CSC:n ylläpidettäviksi. Kielipankista voidaan helposti jakaa aineistoja myös muiden tutkijoiden käyttöön, ympäri Suomen. Niiden käsittelyyn on tarjolla valikoima työkaluja jäsentimistä ohjelmointiympäristöihin. Aineistojen käyttö on mahdollista myös www-käyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat halutessaan sallia myös muiden käyttäjien ladata aineistoaan omille koneilleen. Omistaja voi seurata aineistonsa käyttöä tilastojen avulla sekä tutkia yksittäisten käyttäjien tietoja. Käyttäjä pääsee Kielipankkiin oman kotiyliopistonsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tieteen kansallinen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa. Se on verkossa oleva yhteistyöalusta ja verkkopalvelu, joka mahdollistaa keskustelun käsitteenmuodostamisesta. 

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »