BBMRI - eurooppalainen biopankkien infrastruktuuri

BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resorces Reserch Infrastrcture) on e-ESFRI-tutkimusinfrastruktuurien tiekartan hanke, jonka tavoitteena on yhdistää eurooppalaiset biopankit koordinoiduksi verkostoksi. Tarkoituksena on tehostaa biologisten näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen saatavuutta ja yhteiskäyttöä. BBMRI:n toiminta tapahtuu kansallisten keskusten kautta, jotka koordinoivat jäsenmaiden biopankkeja. Jäsenmaihin ja BBMRI:n alaisuuteen tullaan perustamaan myös palvelukeskuksia, jotka palvelevat biopankkitoimijoita sekä akateemisessa että teollisessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. BBMRI:n pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää toiminnan laatua ja vahvistaa eurooppalaisen tiedeyhteisön mahdollisuuksia biopankkinäytteiden hyödyntämiseen. Hanke vahvistaa näytteisiin perustuvaa tutkimusta, sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa, terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä.

BBMRI.fi on eurooppalaisen BBMRI-verkoston kansallinen katto-organisaatio. BBMRI.fi on suomalaisten biopankkien yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja näyte- ja tietoaineistojen saatavuutta tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. BBMRI.fi aikoo myös perustaa kansallisen biopankki-IT-infrastruktuurin sekä edistää biopankkkinäytteiden prosessointi- ja saatavuuspalveluja. BBMRI-yhteistyö tukee suomalaista biolääketieteen tutkimusta ja terveydenhuoltoa. Patologian arkistot ovat useimpien suomalaisten biopankkien tai biopankkihankkeiden pääasiallinen näyteaineisto, joten tavoitteena on erityisesti edistää niiden hyödyntämistä. Digitalisointi edesauttaa uusien sovellusten kuten kudos-mikrosiruteknologian hyödyntämistä sekä työkalujen kehittämistä suurten tietoaineistojen analysointiin, mikä edistää yksilöllistettyä lääketiedettä.

Viimeksi muokattu 30.1.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »