EN
CERN - Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos

CERN - Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos CERN sijaitsee Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä. Tutkimuslaitos on perustettu vuonna 1954 ja sillä on tällä hetkellä 20 jäsenmaata. Jäsenmaiden lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Japani ja Venäjä osallistuvat CERNin projekteihin. Se rakentaa ja tarjoaa tutkimusryhmien käyttöön tutkimuslaitteita, hiukkaskiihdyttimiä, jotka ovat liian kalliita ja suuria yksittäisen maan ylläpidettäväiksi.  Noin 6 000 hiukkasfysiikan tutkijaa, jotka tulevat yli 80 eri maasta ja 500 yliopistosta, käyttävät laboratorion tutkimuslaitteistoja. CERNissä työskentelee myös muiden alojen, kuten tietojenkäsittelytieteiden, sähkötekniikan ja materiaalitieteiden, tutkijoita.

Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1991. Suomalaista tutkimustoimintaa CERNissä koordinoi vuonna 1996 perustettu kolmen yliopiston (Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto) yhteisesti hallinnoima Fysiikan tutkimuslaitos HIP.

Suomen jäsenyys järjestössä edesauttaa ennen muuta suomalaisten hiukkasfyysikkojen osallistumista CERNin koetoimintaan. Heidän lisäkseen laboratoriossa työskentelee muiden alojen suomalaisia tutkijoita. CERN tarjoaa kesäkoulujaan ja kurssejaan nuorille alan tutkijoille, mutta laboratoriossa on harjoittelumahdollisuuksia monille luonnontieteiden ja tekniikan alan yliopisto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksien lisäksi CERN tarjoaa yrityksille tilaisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan laboratoriolle sekä harjoittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä laboratorion kanssa. 

LHC-laitteisto (Large Hadron Collider eli suuri hadronitörmäytin) on kahden synkrotronikiihdyttimen muodostama 27 kilometriä pitkä rengas, joka on tunnelissa sata metriä maan alla. Alkuvaiheessa LHC törmäyttää protoneja eli vetyatomin ytimiä. Kiihdyttimellä tuotettavia korkeaenergisiä törmäyksiä tutkijat havainnoivat LHC:n neljällä koeasemalla: suurilla yleiskäyttöisillä ilmaisimilla CMS (Compact Muon Solenoid) ja Atlas (A Toroidal LHC Apparatus) sekä raskasydintörmäyksiin suunnitellulla ilmaisimella ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ja b-kvarkkien fysiikkaan tarkoitetulla LHCb-ilmaisimella. Lisäksi CMS-ilmaisimen yhteydessä on pienempi TOTEM-koe, joka mittaa hiukkasia hyvin lähellä suihkuputkea.

LHC:n neljä suurta koeasemaa ALICE, ATLAS, CMS ja LHCb ottavat eräänlaisia digitaalisia kuvia. Uuden hiukkasen tai ilmiön havaitseminen vaatii näiden törmäysten jälkien analysoimisen valtavalla

määrällä tietokoneita. Cern hajauttaa laskennan raakadataa ja esikäsiteltyä dataa 11 eri maassa sijaitsevaan tietokeskukseen, josta data hajautetaan edelleen muihin keskuksiin.

Cern toimii grid- laskentaverkon 0-tason keskuksena (Tier-0), josta raakadata ja esikäsitelty data hajautetaan yhteentoista eri maissa sijaitsevaan 1-tason keskukseen (Tier-1). Tier-1-keskusten tehtävänä on datan tallentaminen ja prosessoiminen sekä datapalvelujen tarjoaminen grid-laskentamenetelmiä käyttäen sekä Tier-0:lle että pienemmille 2-tason keskuksille (Tier-2). Tier-2-keskusten tehtävänä on tarjota levytilaa sekä edellytykset simulaatioille ja data-analyyseille. 

NeiC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) tarjoaa yhden pohjoismaisen Tier-1-tason keskuksen. Tämä keskus on hajautettu Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Tieteen tietotekniikan keskus CSC ylläpitää Suomen osuutta tästä hajautetusta Tier-1-kes­kuksesta.  

Viimeksi muokattu 11.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »