SV EN

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan linjauksia

Tällä sivulla on esitetty syyshaussa 2019 sovellettavat linjaukset ja kriteerit. Sivun lopussa on edellisessä haussa eli syyshaussa 2018 sovelletut linjaukset ja kriteerit.

Toimikunnan myöntämä rahoitus ei riitä kaikkien syyshaussa erinomaiseksi arvioitujen hakemusten (kokonaisarvosanat 6 ja 5) rahoittamiseen. Tästä syystä toimikunta on päättänyt rahoituspäätöksentekoa ohjaavista linjauksista ja kriteereistä, joita se soveltaa systemaattisesti tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä. Syyshaussa 2019 sovellettavat linjaukset ja kriteerit on esitetty alla.

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta LT-aloilla ottamalla huomioon eri alojen erityispiirteet.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. ”high risk- high gain” –tutkimusta, ja nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita: toimikunta edistää uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä, toimikunta myöntää rahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille, toimikunta rahoittaa ulkomailta Suomeen siirtyviä akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita sekä toimikunta priorisoi tasatilanteissa vähemmistösukupuolten edustajan.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Lisäksi toimikunta käyttää seuraavia rahoitusmuotokohtaisia kriteereitä ja linjauksia tehdessään
rahoituspäätöksiä:

Akatemiahankkeita koskevat kriteerit ja linjaukset                                       

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Tutkimuksen laatu, uudet avaukset, läpimurtojen mahdollisuus, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset
 3. Tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus

Linjaukset

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
 • Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 €/v).

Akatemiatutkijoita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus, erityisesti hakijan aiemman ja suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta tukee akatemiatutkijoitaan myöntämällä heille tutkimuskulurahaa 400 000 euroa/5 vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäisen kolmen vuoden rahoitus on maksimissaan 240 000 euroa ja kahden viimeisen vuoden 160 000 euroa.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Tutkijatohtoreita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit (tärkeysjärjestyksessä)

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, uutuusarvo, vaikuttavuus ja toteutettavuus
 3. Hakijan liikkuvuus, joka tukee tutkijan itsenäistymistä, erityisesti hakijan suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

 • Toimikunta käyttää tutkijatohtorin tehtävän rahoitusta myöntäessään palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 900 euron kuukausipalkkaa. Lisäksi hyväksytään perustellut tutkimuskulut, kuitenkin enintään 50 000 euroa.
 • Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman tutkimusalan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

 

Syyshaussa 2018 sovelletut linjaukset ja kriteerit:

Toimikunnan myöntämä rahoitus ei riitä kaikkien syyshaussa erinomaiseksi arvioitujen hakemusten (kokonaisarvosanat 6 ja 5) rahoittamiseen. Tästä syystä toimikunta on päättänyt rahoituspäätöksentekoa ohjaavista linjauksista ja kriteereistä, joita se soveltaa systemaattisesti tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä. Syyshaussa 2018 sovellettavat linjaukset ja kriteerit on esitetty alla.

Rahoituspäätöksiä ohjaavat yleiset linjaukset

 1. Toimikunta tukee laaja-alaisesti kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta LT-aloilla ottamalla huomioon eri alojen erityispiirteet.
 2. Toimikunnan päätöksenteko perustuu lähtökohtaisesti asiantuntijalausuntoihin.
 3. Toimikunta uudistaa tiedettä rahoittamalla uusia avauksia, ml. ”high risk- high gain” –tutkimusta, ja nousujohteisessa uravaiheessa olevia tutkijoita: toimikunta edistää uusien menetelmien ja teknisten työkalujen kehittämistä, toimikunta myöntää rahoitusta eri tutkijanuravaiheessa oleville vastuullisille johtajille, toimikunta rahoittaa ulkomailta Suomeen siirtyviä akatemiatutkijoita ja tutkijatohtoreita sekä toimikunta priorisoi tasatilanteissa vähemmistösukupuolten edustajan.
 4. Toimikunta tukee tutkimustyön tulosten hyödyntämistä. Toimikunta ottaa päätöksenteossa huomioon tutkimuksen relevanssin Suomen elinkeinoelämälle ja muille yhteiskunnan sektoreille. Toimikunta kiinnittää huomiota myös hakijan aiempiin ansioihin tutkimustulosten tieteellisen vaikuttavuuden ja taloudellisen tai muun hyödyntämisen osalta sekä hakijan verkostoihin tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa.
 5. Toimikunta tukee laadukasta kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä niihin sisältyvää tutkijoiden liikkuvuutta. Toimikunnan tukema yhteistyö voi olla yliopistojen välistä, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä tai yhteistyötä elinkeinoelämän ja/tai muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Toimikunta tukee yhteistyötä tutkijalähtöisesti akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorirahoituksella sekä osallistumalla strategisesti valittuihin kansainvälisiin yhteishakuihin. Konsortiomuotoiset akatemiahankkeet, joissa on osapuolia eri tutkimusorganisaatioista, ovat tärkeä työkalu kansallisen yhteistyön edistämiseksi.
 6. Toimikunta tukee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja hyödyntävää tutkimusta.

Akatemiahankkeita koskevat kriteerit ja linjaukset

Toimikunta käyttää seuraavia prioriteettijärjestyksessä esitettyjä kriteereitä ja linjauksia tehdessään valintoja tieteelliseltä laadultaan erinomaisten hakemusten välillä:                                       

Kriteerit

 1. Tutkimuksen laatu, toteutettavuus, uutuusarvo ja läpimurtojen mahdollisuus
 2. Tutkijan/tutkimusryhmän kompetenssi, etenkin viimeaikaiset aikaansaannokset
 3. Tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus

Linjaukset

Myönnettävä rahoitus:

 • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa.
 • Yksittäisen akatemiahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v). Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 1 000 000 euroa (250 000 €/v). Lisäksi konsortion osahankkeen myönnön enimmäismäärä on 400 000 euroa (100 000 €/v).

Samanaikainen muu Akatemian rahoitus:

 • Käynnissä oleva akatemiatutkijan tai tutkijatohtorin rahoitus ei ole este akatemiahankerahoituksen myöntämiselle
 • Käynnissä oleva yksittäinen akatemiahanke (ei konsortiohanke) on este uuden yksittäisen akatemiahankkeen myöntämiselle. Käynnissä oleva yksittäinen hanke ei rajoita konsortiohankkeen myöntämistä eikä käynnissä oleva konsortiohanke rajoita uuden hankerahoituksen myöntämistä (yksittäinen hanke tai konsortiohanke). Yhteenveto linjauksesta on esitetty alla olevassa taulukossa.
 • Akatemiaprofessoreille ei myönnetä käynnissä olevan akatemiaprofessorin tutkimusmäärärahan kanssa yhtäaikaista hankerahoitusta.

 

Akatemiatutkijoita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, toteutettavuus, vaikuttavuus ja uutuusarvo
 3. Hakijan liikkuvuus, erityisesti hakijan aiemman ja suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle

Linjaukset

1. Toimikunta tukee akatemiatutkijoitaan myöntämällä heille tutkimuskulurahaa 350 000 euroa/5 vuotta. Rahoitus myönnetään kahdessa osassa. Ensimmäisen kolmen vuoden rahoitus on maksimissaan 210 000 euroa ja kahden viimeisen vuoden 140 000 euroa.

2. Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman alan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Tutkijatohtoreita koskevat kriteerit ja linjaukset

Kriteerit

 1. Hakijan henkilökohtainen pätevyys
 2. Tutkimuksen laatu, toteutettavuus, vaikuttavuus ja uutuusarvo
 3. Hakijan liikkuvuus, joka tukee tutkijan itsenäistymistä, erityisesti hakijan suunnitellun liikkuvuuden laatu sekä lisäarvo esitetylle tutkimussuunnitelmalle ja tutkijanuralle.

Linjaukset

1. Toimikunta käyttää tutkijatohtorin tehtävän rahoitusta myöntäessään palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 800 euron kuukausipalkkaa. Lisäksi hyväksytään perustellut tutkimuskulut, kuitenkin enintään 50 000 euroa.

2. Vaikka yhdessä suorituspaikassa voi olla useita tutkimusympäristöjä, toimikunta katsoo, että liikkuvuusedellytys ei täyty, jos tutkija vaihtaa tutkimusryhmää toiseen saman alan ryhmään suorituspaikan sisällä. Tämä koskee sekä siirtymistä uuteen tutkimusympäristöön että tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta.

Viimeksi muokattu 20.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »