Luonnontieteiden ja tekniikan raportit: vaikuttavuutta uusin menetelmin

16.1.2019

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta vastaanotti kesällä 2018 noin 250 tutkimusraporttia useiden eri rahoitusmuotojen tutkimuksista mukaan lukien akatemiaprofessorit ja -tutkijat, tutkijatohtorit, akatemiahankkeet, akatemiaohjelmat, ICT 2023 ohjelma, Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankkeet sekä kansainvälinen yhteisrahoitteinen ohjelma WoodWisdom-Net Plus. Suurin osa raportin jättäneistä hankkeista oli päättynyt vuonna 2017.

Toimikunta kannustaa tutkijoita tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimuksellisen riskin ottoon tavoitteenaan uraa uurtavan tieteen tukeminen. Päättyneet hankkeet sisälsivätkin uusia tutkimusmenetelmiä ja käytäntöjä. Lisäksi useissa hankkeissa raportoitiin erityisesti talouteen ja elinkeinoelämään sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvaa vaikuttavuutta. Alla on neljä esimerkkiä tällaisista hankkeista.

Professori Maija Tenkasen (Helsingin yliopisto) hanke oli osa kansainvälistä WoodWisdom-Net Plus -yhteistyöohjelmaa. Hankkeessa tutkittiin uudentyyppisten keveiden ja suuren pinta-alan omaavien materiaalien – aerogeelien – valmistamista keskeisistä puun eri komponenteista. Aerogeelit valmistettiin ympäristöystävällisissä vesipohjaisissa systeemeissä ja niiden todettiin olevan lupaavia aktiivisten pakkausten osina ja lääketieteen sovelluksissa.

Ryhmäpäällikkö Johanna Tammisen (Ilmatieteen laitos) akatemiahankkeessa hyödynnettiin satelliittimittauksia ilmakehän koostumuksesta, ilman laadusta ja kasvihuonekaasuista. Hankkeessa kehitettiin muun muassa menetelmä, jolla voidaan tutkia ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä suoraan satelliittidatan perusteella. Satelliittien merkitys ympäristön monitoroinnissa ja tutkimuksessa kasvaa jatkuvasti uusien mittalaitteiden ja menetelmien kehittyessä.

Tutkija Teemu Ojasen (Aalto-yliopisto) akatemiatutkijahankkeessa tutkittiin topologisten aineiden teoriaa ja ominaisuuksia. Topologiset aineet ovat uusia kvanttimateriaaleja, joilla on useita kiinnostavia ominaisuuksia tulevaisuuden elektroniikan näkökulmasta. Hankkeessa saadut teoreettiset tulokset ovat antaneet alkusysäyksen topologisten aineiden valmistukselle laboratoriossa.

Tutkija Paola Vivon (Tampereen teknillinen yliopisto) tutkijatohtoriprojekti keskittyi uuden sukupolven hybridiaurinkokennoihin. Projektissa tutkittiin uusien funktionaalisten väriaineiden molekyylirakenteen, fotofysiikan ja valosähköisten ominaisuuksien välistä suhdetta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö edesauttoi tutkimusta, sillä tutkittujen aurinkokennojen tehokkuutta onnistuttiin parantamaan merkittävästi.

Lisätietoja

  • tiedeasiantuntija Minna Räisänen, p. 029 533 5072, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • tiedeasiantuntija Ulrika Jakobsson, p. 029 533 5038, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • johtaja Susan Linko, p. 029 533 5066, etunimi.sukunimi@aka.fi
Viimeksi muokattu 16.1.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »