SV EN

Rahoituspäätösten kriteerit

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan kriteerit ja linjaukset päätöksenteossa

Akatemiahankkeet

 • Rahoituspäätöksen tärkein peruste on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, joka arvioidaan kansainvälisellä vertaisarvioinnilla.
 • Konsortioiden kohdalla toimikunta kiinnittää huomiota erityisesti osahankkeiden tasapainoiseen kokonaisuuteen ja yhteistyön tuomaan lisäarvoon. Konsortioiden osahakijoilta edellytetään samaa tieteellistä tasoa kuin päähakijalta.
 • Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit tieteellisen laadun lisäksi tasa-arvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat:
  • tiedettä uudistava avaus
  • vahva yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali
  • tasa-arvon edistäminen ja 
  • tutkijauraltaan nuorten ja lupaavien hankehakijoiden tukeminen
 • Toimikunta myöntää hankkeelle tai konsortiolle kokonaisuutena rahoitusta korkeintaan 700 000 euroa, yksittäisten hankkeiden keskikoon ollessa noin 500 000 euroa.
 • Tutkijalle, jolla on meneillään akatemiahanke (ml. konsortiohanke) ei pääsääntöisesti myönnetä toista akatemiahanketta. Tällä linjauksella toimikunta pyrkii takaamaan rahoituksen mahdollisimman laajalle tutkijakunnalle.

Tutkijatohtorin tehtävä

 • Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen ja mahdollisuuteen itsenäistyä projektin aikana.
 • Riittävän pitkäaikainen kansainvälinen liikkuvuus, joka selkeästi tukee tutkijan urakehitystä ja tutkimussuunnitelman toteuttamista, on ehdoton edellytys rahoituksen saamiseksi. Myös aiempi tohtorintutkinnon jälkeinen kansainvälinen liikkuvuus voidaan huomioida. Toimikunta pitää hyvänä tavoitteena vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoista kansainvälistä liikkuvuutta ja haluaa muistuttaa nuoria tutkijoita kansainvälisen liikkuvuuden tärkeydestä myöhemmälle urakehitykselle.
 • Tutkijatohtoreilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta hallinnoi suomalainen organisaatio.
 • Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat:
  • tieteellisesti lupaavien, urakehityksensä alkuvaiheessa olevien itsenäistyvien tutkijoiden tukeminen
  • hankkeessa ilmenevä tieteellinen rohkeus ja mahdollinen positiivinen riski, ja
  • yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ilmeneminen hankekuvauksessa.
 • Toimikunta käyttää rahoitusta myöntäessään palkkauksen laskentaperusteena enintään 3 500 euron kuukausipalkkaa. Lisäksi hyväksytään perustellut tutkimuskulut.

Akatemiatutkijan tehtävä

 • Henkilökohtainen pätevyys ja tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ovat ensisijaisia rahoituskriteerejä.
 • Toimikunta tukee erityisesti nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäisiä ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita.
 • Toimikunta antaa akatemiatutkijoilleen mahdollisuuden tutkimussuunnitelman toteuttamiseen myöntämällä, harkintansa mukaan, riittävän kulurahoituksen akatemiatutkijatehtävän rahoituskauden alkuvuosille. Kulurahataso uusille akatemiatutkijoille on maksimissaan 275 000 euroa/ 3 vuotta. Loppukauden rahoitustarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
 • Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat:
  • selkeä nousujohteinen urakehitys, joka ilmenee mm. hakijan korkeatasoisista julkaisuista, tieteellisestä rohkeudesta, hyvästä kansainvälisestä verkostoitumisesta sekä merkittävästä hankejohtamisesta
  • tiedettä uudistava avaus, jossa positiivinen riski, ja
  • yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka voi ilmetä esimerkiksi yhteistyönä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa tai tutkimuksen popularisointina.
 • Akatemiatutkijoilta edellytetään kansainvälisyyttä ja aiempaa liikkuvuutta. Heidän tulee sisällyttää myös tutkimushankkeeseensa sitä edistäviä liikkuvuusjaksoja merkittävissä ulkomaisissa tutkimusryhmissä ja yksiköissä.
Viimeksi muokattu 13.2.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »