Tieteen tila 2012

Tieteen tila 2012-arviointiraportissa tarkastellaan tutkimusjärjestelmän tilaa ja asemoitumista kansainvälisesti sekä eri tieteenalojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Lisäksi raportissa selvitetään, miten paljon Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa on käsitelty ihmiskunnan ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin kuuluvia teemoja. Tieteenaloittainen tarkastelu kattaa 47 alaa, joiden tila esitellään tällä verkkosivustolla.

Tieteen tila 2012 (pdf)

Luonnontieteet

Avaruustieteet ja tähtitiede

Fysiikka

Geotieteet

Kemia

Matematiikka ja tilastotiede

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet


Tekniikka

Energia- ja ympäristötekniikka

Kone- ja valmistustekniikka

Materiaalitiede ja -tekniikka

Puunjalostustekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, arkkitehtuuri

Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka


Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet, maatalous- ja metsätieteet

Bioinformatiikka

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia

Ekologia, evoluutiobiologia

Elintarviketieteet

Genetiikka, kehitysbiologia, eläinfysiologia

Kasvibiologia

Maantiede, aluetutkimus, kaupunkitutkimus

Maataloustieteet

Metsätieteet

Mikrobiologia

Neurotiede

Ympäristötieteet, ympäristön tutkimus


Lääke- ja terveystieteet

Biolääketieteet

Eläinlääketiede

Farmasia

Hammaslääketieteet

Hoitotiede ja terveydenhuoltotutkimus

Kansanterveystiede, ympäristö- ja työterveys

Kliiniset lääketieteet

Liikuntatiede

Ravitsemustiede


Yhteiskuntatieteet

Kasvatustieteet

Oikeustiede

Psykologia

Sosiaalitieteet

Taloustieteet

Valtio-oppi, hallintotiede

Viestintätieteet


Humanistiset tieteet

Filosofia

Historia ja arkeologia

Kielitieteet

Kulttuurien tutkimus

Taiteiden tutkimus

Teologia

Viimeksi muokattu 1.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »