Professorikysely

Professoreiden rekrytointi

Professoreiden rekrytointia kuvaava aineisto perustuu Suomen Akatemian yliopistoilta ja valtion tutkimuslaitoksilta kyselyllä keräämiin tietoihin vuosina 2013–2014. Aineisto kuvaa vuosina 2010–2013 tehtyjä professorirekrytointeja sekä Suomen professorikuntaa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Aineisto kerättiin tieteenaloittain ja organisaatioittain.

Professoriksi määriteltiin henkilöt, jotka työskentelevät yliopistojen tutkijanuran IV portaan tehtävissä sekä valtion tutkimuslaitosten tutkimusprofessorit ja tutkimusjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt.

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä. Kyselyn vastaukset jäivät osin puutteellisiksi, joten analyysin mahdollisuudet olivat rajoitetut. Vastauksista ei esimerkiksi saatu riittävästi tietoa määräaikaisten tehtävien yksityiskohtaisempaan analyysiin. Lisäksi avoimien hakujen hakijamäärät ilmoitettiin vastauksissa varsin harvoin.

Professorikyselyn tuloksia on koottu kuviksi ja taulukoiksi. Tuloksista selviää, että tutkimusorganisaatioihin on rekrytoitu viime vuosina paljon professoreita. Vuosina 2010–2013 yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin rekrytoitiin yhteensä 1 219 professoria, joista yliopistoihin 1 155 ja tutkimuslaitoksiin 64 professoria. Professorikyselyn tuloksia on pohdittu Tieteen tila 2014 -hankkeen yhteenvetoraportissa.

Viimeksi muokattu 19.1.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »