SV EN
Lippulaivaohjelma

Lippulaivaohjelma

Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle. Lippulaivassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Lippulaiva on laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimiva osaamiskeskittymä, jossa on samanaikaisesti meneillään useita eri hankkeita ja muita toimintoja. Toimintakauden aikana lippulaivat kehittyvät merkittävästi ja pystyvät samalla muuntautumaan omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen.

Lippulaivaohjelmahakuja on varauduttu rahoittamaan 25 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 25 miljoonalla eurolla vuonna 2019.

Suomen Akatemia on valinnut kaksi ensimmäistä osaamiskeskittymää rahoitettaviksi uudessa lippulaivaohjelmassa. Valitut keskittymät ovat: Competence Center for the Materials Bioeconomy: A Flagship for our Sustainable Future (Aalto-yliopisto, VTT) ja 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem (Oulun yliopisto).

  • Langattomien verkkoteknologioiden kehittämiseen keskittyvässä lippulaivassa 6Genesis tutkitaan 5G-tietoliikennestandardin käyttöönottoa ja sen jälkeen tulevaa 6G-standardia. Osaamiskeskittymässä viedään 5G kaupallistamisvaiheeseen testiverkon avulla toteuttavissa laajoissa eurooppalaisissa piloteissa.  

    Sen lisäksi kehitetään 6G-perusteknologiaa langattomissa tekniikoissa, hajautetuissa tekoälypohjaisissa laskentamenetelmissä sekä näiden mahdollistamissa uusissa sovelluksissa. Ihmisten välisen kommunikoinnin lisäksi siirrytään myös laitteiden, prosessien ja asioiden väliseen tietoliikenteeseen. Tämän myötä pitkälle automatisoitu, älykäs yhteiskunta tulee mahdolliseksi, mikä näkyy tulevaisuudessa kaikilla elämänalueilla.

  • Biotalouden tulevaisuuden ratkaisuihin ja materiaalitutkimukseen keskittyvässä CERES-lippulaivassa tutkijat kehittävät uusia biopohjaisia materiaaleja mm. ligniiniselluloosasta teollisen mittakaavan tuotantoon kansainvälisille markkinoille.

    Täysin uudenlaisilla materiaaleilla on käyttöyhteyksiä monipuolisesti elämän eri osa-alueilla: puettavina materiaaleina, kotitaloustarvikkeissa, ilman- ja vedenpuhdistusjärjestelmissä, seuraavan sukupolven katalyytteinä, ultrakevyissä kuljetusvälineissä ja energian talteenottojärjestelmissä. Lippulaivan tutkimus pohjaa vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja tutkijat uskovat kehitettävien ratkaisujen tarjoavan ihmiskunnalle tulevaisuudessa kasvun mahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Hakijana voi toimia yliopisto tai valtion tutkimuslaitos tai niiden muodostama konsortio. Rahoitettavat lippulaivat tullaan valitsemaan sekä erinomaisen tieteellisen tason että merkittävän vaikuttavuuden perusteella kahdeksan vuoden rahoituskauden ajaksi.

Lippulaivojen isäntäorganisaatioiden tulee merkittävästi kohdentaa resurssejaan sekä kasvattaa panostustaan lippulaivan toimintaan rahoituskauden aikana. Lisäksi lippulaivalla tulee olla merkittävästi kansallista ja kansainvälistä kilpailua tutkimusrahoitusta ja sen toiminnan kehittämistä tukevat myös esim. yrityksiltä, julkiselta sektorilta tai kansalaisjärjestöiltä työhön osoitetut resurssit. Lippulaivan kaikki resurssit ja niiden kehittymisen suunnitelmat kuvataan tarkasti tutkimus- ja vaikuttavuussuunnitelmassa ja ne otetaan huomioon hakemusten arvioinnissa.

Blogeja lippulaivaohjelmasta:

Lippulaivahaun hakuilmoitus ja liitteet

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 25.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »