SV EN

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
UNESCO on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Se myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla.

Suomen osallistumisesta UNESCOn toimintaan vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotiskaudeksi asettama Suomen UNESCO-toimikunta, joka avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja ulkoasiainministeriötä UNESCO:n toimintaan liittyvien kysymysten valmistelussa ja hoidossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt UNESCOn tiedeohjelmien koordinaatioryhmän. Ryhmän sihteeristötehtävät hoitaa Tiedeakatemiain neuvottelukunta. Ryhmään kuuluu koordinaattori kuudesta tiedeohjelmasta (IBSP, IGCP, IHP, IOC, MAB ja MOST) sekä edustus ympäristöministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä, OKM:n koulutus- ja tiedepolitiikan osastolta, OKM:n kansainvälisten asiain sihteeristöstä, Suomen Unesco-toimikunnasta, Suomen Akatemiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut em. tahot itse valitsemaan edustajansa koordinaatioryhmään. Ryhmä voi myöhemmin kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijoita, tilanteiden ja sisältöjen mukaan.

UNESCOn tiedesektorilla on  hallitustenvälisiä tiedeohjelmia, joiden avulla toteutetaan järjestön asettamia tavoitteita ja strategioita.

Viimeksi muokattu 28.9.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »