SV EN

Brasilia ja Chile

Suomen Akatemialla on Latinalaisessa Amerikassa kahdenväliset yhteistyösopimukset Chilen ja Brasilian tutkimusrahoittajien kanssa.

Rahoituskumppanit

Brasiliassa Akatemialla on vuodesta 2008 lähtien ollut sopimus kansallisen tiede- ja teknologianeuvoston (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) sekä vuodesta 2012 lähtien São Paulon osavaltion tutkimusrahoittajan (The São Paulo Research Foundation, FAPESP) kanssa. Molempien sopimusten tavoitteena on laadukas ja molempia osapuolia hyödyttävä tutkimusrahoitusyhteistyö. Yhteistutkimushankkeita rahoittamalla pyritään tukemaan pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä suomalaisten ja brasilialaisten tutkimusryhmien välillä sekä edistämään tutkijoiden liikkuvuutta.

Chilessä Akatemialla on vuodesta 2007 lähtien ollut yhteistyösopimus kansallisen tiede- ja teknologianeuvoston (Comission Nacional de Investigation Cientifica y Technologica, CONICYT) kanssa. Sopimuksen tavoitteena on tukea suomalais-chileläistä tutkimusyhteistyötä toteuttamalla yhteisiä tutkimushankehakuja ja tutkimusohjelmia yhdessä sovittavilla aloilla.

Liikkuvuusrahoitus

Akatemialla ei ole erillisiä tutkijaliikkuvuutta edistäviä sopimuksia Latinalaisen Amerikan maiden tutkimusrahoittajien kanssa, vaan tutkijaliikkuvuutta edistetään yhteishankkeiden sisällä. Suomen Akatemia edistää kuitenkin Brasilian tutkija- ja opiskelijaliikkuvuusohjelman Ciência sem Fronteiras (Science without Borders) hyväksi käyttämistä Suomessa. Ohjelman kautta Brasilian valtio lähettää määräajaksi ulkomaille suuren määrän post-doc -tutkijoitaa, tohtoriopiskelijoita ja korkeakouluopiskelijoita. Brasilia myöntää lähtijöille apurahan matkakuluja ja elinkustannuksia varten. Suomen Akatemia on Suomen yhteystoimisto koskien tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta. Lisätietoja ohjelmasta löytyy Study in Finland -sivulta .


Yhteishaut

Brasilian kanssa Akatemialla on ollut aiemmin viisi yhteishankehakua:

  • Kestävä energia (SusEn) –tutkimusohjelmaan liittyvä yhteishaku vuonna 2008. Haun teema-alueet olivat kestävät maabiomassasysteemit energiaksi, energiatehokkuus sellun ja paperin tuotannossa sekä biomassapohjainen biojalostamotuotanto. Yhteishaun tuloksena Suomen Akatemia ja CNPq rahoittivat yhdessä neljä kolmivuotista hanketta, joista Suomen Akatemian rahoitus on runsaat 2 miljoonaa euroa.
  • Vuonna 2009 Suomen Akatemia ja CNPq järjestivät yhteishaun osana Akatemian Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelmaa. Yhteishaun teemat olivat orgaaniset aurinkosähkökennot, optiset sensorit ja nanorakenteiset (optiset) materiaalit. Yhteishausta rahoitettiin neljä kolmivuotista hanketta. Suomen Akatemian rahoitus on vajaa 1,7 miljoonaa euroa.
  • Toinen Kestävä energia (SusEn) –tutkimusohjelman sisällä järjestetty yhteishaku järjestettiin CNPq:n kanssa vuonna 2012. Haun teemoina olivat bioenergia ja biomassa, aurinkoenergia, energiasysteemit, meriteknologia, hydrosähkö ja vesivoimasähkö, tuulienergia, nanoteknologia ja materiaalit energia- ja polttoainesovelluksiin sekä energian varastointi. Yhteishausta rahoitettiin kahdeksan nelivuotista yhteishanketta, joista Suomen Akatemian rahoitus on n. 3,3 miljoonaa euroa.
  • Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö FAPESPin kanssa vuonna 2013. Yhteishausta rahoitettiin viisi nelivuotista yhteishanketta, joissa Suomen Akatemian rahoitusosuus on n. 3 miljoonaa euroa.
  • Elektroniikan, fotoniikan ja tietoliikennetekniikan materiaalitutkimus FAPESPin kanssa vuonna 2014. Suomen Akatemia rahoitti yhteishankkeita n. 1,1 miljoonalla eurolla.

Chilen CONICYTin kanssa Akatemialla on ollut viisi yhteishankehakua:

  • Kestävä energia (SusEN) –tutkimusohjelmaan liittyvä yhteishaku järjestettiin syksyllä 2007. Haun teemat olivat kestävä biomassan tuotantosysteemi, integroitu hajautetun uusiutuvan energian tuotanto ja tuotteet sekä tieteelliset ratkaisut alhaisen kustannustason aurinkoenergialla toimiviin järjestelmiin. Yhteishausta rahoitettiin neljä hanketta, joissa Suomen Akatemian rahoitus on vajaa 1 miljoona euroa.
  • Toisen yhteishakunsa Akatemia ja CONICYT järjestivät syksyllä 2009 oppimisen tutkimuksen alalla. Haun teemat olivat koulutuspolitiikat ja koulutuksen laatu, opettajankoulutuksen prioriteetit ja koulujen kehittäminen, oppimisen kehittäminen, tietotekniikan hyväksikäyttö opetuksessa sekä oppimisen sosiologia. Hausta rahoitettiin neljä yhteishanketta, joissa Suomen Akatemian rahoitus on n. 1,8 miljoonaa euroa.
  • Syksyllä 2012 Suomen Akatemia ja CONICYT järjestivät toisen Kestävä energia (SusEn) –tutkimusohjelmaan liittyvän yhteishaun. Haun teemoina olivat aaltoenergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, älykkäät sähköverkot, energiavarastointi ja leväteknologiat. Hausta rahoitettiin viisi suomalais-chileläistä yhteishanketta, joissa Akatemian rahoitusosuus on vajaa 2 miljoonaa euroa.
  • Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit -yhteishaku vuonna 2015. Suomen Akatemia rahoitti hausta yhden yhteishankkeen, jolle myönnetty rahoitus oli n. 300.000 euroa.
  • Uudet oppimisympäristöt ja teknologiat -yhteishaku vuonna 2015. Suomen Akatemia rahoitti yhteishankkeita n. 1 miljoonalla eurolla

EU-yhteistyö latinalaisen Amerikan kanssa 

Suomen Akatemia oli mukana EU:n 7. puiteohjelmasta rahoitetussa hankkeessa Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities, ERANet-LAC. Hankkeen tavoitteena oli edistää tieteisiin, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää yhteistyötä osallistujamaiden kesken mm. luomalla rahoittajien yhteistyöverkostoja maanosien välille ja toteuttamalla kaksi yhteistä tutkimusrahoitushakua. Hankkeen teema-alueet olivat EU-LAC –prosessin Madridin kokouksessa sovitun JIRI-aloitteen (Joint Initiative for Research and Innovation) mukaisesti biotalous ja ruokaturvallisuus, informaatio- ja kommunikaatioteknologia yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisessa, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos, energia sekä terveys. Mukana oli yhteensä 17 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa, Latinalaista Amerikkaa ja Karibiaa. Mukana olivat mm. Akatemian sopimuskumppanit CNPq Brasiliasta ja CONICYT Chilestä. Hanke alkoi lokakuussa 2013 ja jatkui joulukuuhun 2017. Sen kokonaisrahoitus EU:lta oli 2,5M€. Hanke jatkaa toimintaansa EU-rahoituksen päättymisen jälkeen nimellä EU-CELAC Platform.

Suomen Akatemia osallistui myös EU:n 7. puiteohjelmasta rahoitettuun hankkeeseen Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities, T-AP. Suomen Akatemian lisäksi mukana oli 11 tärkeää rahoittajaorganisaatiota Euroopasta ja Amerikoista, mm. USA:sta, Kanadasta, Brasiliasta, Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Hankkeen tarkoituksena oli edistää ja lisätä erityisesti Atlantin yli tapahtuvaa rahoittajayhteistyötä osallistujamaiden välillä. Tavoitteena on myös saada näkyvyyttä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden vaikuttavuudelle. Hanke alkoi lokakuussa 2013 ja jatkui vuoden 2016 syyskuuhun. Sen kokonaisrahoitus EU:lta oli 1,5M€. Hankkeeseen osallistuivat Akatemian kahdenvälisen yhteistyön kumppanit São Paulon tutkimussäätiö FAPESP Brasiliasta ja Chilen tutkimus- ja innovaatiorahoittaja CONICYT. Verkosto jatkaa edelleen toimintaansa EU-rahoituksen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja

tiedeasiantuntija
Satu Huuha-Cissokho
puh. 029 533 5075


etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 17.1.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »