SV EN

Japani

Suomen Akatemialla on rahoitusyhteistyötä koskevat sopimukset kahden japanilaisen tutkimusrahoittajaorganisaation kanssa, Japan Society for the Promotion of Sciencen (JSPS) ja Japan Science and Technology Agencyn (JST).

JSPS-yhteistyö kattaa kaikki tieteenalat lääketiedettä lukuun ottamatta. Yhteistyöllä tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta ja yhteisseminaareja.

JST-yhteistyö on toteutunut kolmikantaisesti Business Finlandin (ent. Tekes) kanssa yhteishankkeiden rahoituksen muodossa. Osa JST:n kanssa rahoitettavaksi sovituista hankkeista on Japanissa siirretty uuden lääketieteellisen tutkimuksen ja kehityksen rahoittajan Agency for Medical Research and Developmentin (AMED) hallinnoitavaksi.  

Liikkuvuusrahoitus

Tutkijoiden liikkuvuusapurahat on tarkoitettu suomalaisille Japanin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta varten. Apurahat on tarkoitettu matka- ja elämiskustannusten kattamiseen, ei tutkimuskuluihin. Liikkuvuus-haku on avoinna syyskuussa.

Seminaarirahoitus

Akatemia ja JSPS tukevat seminaarirahoituksella suomalaisten tutkijoiden uusia yhteistyöavauksia japanilaisten kanssa.

Suomalainen tutkija voi hakea henkilökohtaista apurahaa Japanissa järjestettävään suomalais-japanilaiseen seminaariin osallistumista varten tai määrärahaa suomalais-japanilaisen seminaarin järjestämistä varten Suomessa. Haku on avoinna syyskuussa.


Yhteishankkeet Japanin kanssa

Suomalais-japanilaisten yhteishankkeiden rahoituksen tavoitteena on ollut tarjota samanaikainen ja pitkäjänteinen tuki Suomen ja Japanin väliselle systemaattiselle tutkimusyhteistyölle.

Suomen Akatemia on rahoittanut suomalais-japanilaisia yhteishankkeita sekä Japan Society for the Promotion of Sciencen (JSPS) kanssa että Japan Science and Technology Agencyn (JST) kanssa.

JSPS:n kanssa yhteishakuja on järjestetty seuraavilla tieteenaloilla:

 • 2013 kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus
 • 2012 biotieteiden ja ympäristön tutkimus
 • 2010 asumisen tulevaisuus
 • 2008 jokapaikan tietotekniikka
 • 2006 life sciences and medical sciences
 • 2005 kaikki tieteenalat
 • 2004 kaikki tieteenalat

Akatemia on rahoittanut JSPS:n kanssa yhteensä 20 suomalais-japanilaista tutkimushanketta. Akatemian rahoitusosuus on ollut yhteensä 4,28 miljoonaa euroa.

JST-yhteistyössä on Akatemian lisäksi mukana myös Business Finland, joten suomalainen tutkija on voinut hakea rahoitusta joko Akatemialta, Tekesiltä (nykyisin Business Finland) tai molemmilta. JST:n kanssa yhteishakuja on järjestetty seuraavin teemoin:

 • 2014 Ikääntyneiden toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja niiden saavutettavuus
 • 2013 Lääketieteellinen genomiikka, erityisesti bioinformatiikka 
 • 2012 Tieto- ja viestintäteknologian sovellukset lääketieteessä
 • 2010 biomateriaalit ja painettava toiminnallisuus
 • 2009 fotoniikan, optoelektroniikan, aurinkokennojen ja akkujen materiaalit
 • 2008 funktionaalisten materiaalit

Akatemia on rahoittanut JST:n kanssa yhteensä 16 suomalais-japanilaista tutkimushanketta. Akatemian rahoitusosuus yhteishankkeille on ollut yhteensä 5,18 miljoonaa euroa. Osa JST:n rahoittamista hankkeista on siirretty vuonna 2015 Japanissa Agency for Medical Research and Developmentin (AMED) hallinnoitaviksi.

Lisätietoja

tiedeasiantuntija
Ulla Ellmén
p. 029 533 5011

kv-suunnittelija
Kristiina Helansuo (liikkuvuus)
p. 029 533 5022

etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 24.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »