SV EN

Joint Programming

Yhteinen ohjelmasuunnittelu (Joint Programming) on uudenlainen eurooppalainen toimintapa valmistella ja toteuttaa suuria tutkimuskokonaisuuksia muutamilla yhteiskunnallisesti merkittävillä avainalueilla. Yhteisessä ohjelmasuunnittelussa lähtökohtana ovat suuret eurooppalaiset tai maailmanlaajuiset haasteet, joita ei voida ratkaista vain kansallisin toimin. Yhteistä voimaa saadaan kokoamalla yhteisesti koordinoituihin toimiin eri maiden kansallisia resursseja, kuten toimintaa, sitoutuvien tutkimusorganisaatioiden omia panostuksia ja/tai rahoittajaorganisaatioiden tutkimusrahaa.

Tavoitteena on eri maiden tutkimusosaamisen, rahallisten resurssien, tutkimuslaitteistojen, aineistojen ja tuloksien entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Lisäarvoa tuovat mahdollisuus koota mittavia ja aihepiireiltään kattavia pitkäjänteisiä kokonaisuuksia sekä parempi koordinaatio että yhteistyö eri maiden välillä.

Euroopassa on käynnissä kymmenen yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitetta (Joint Programming Initiatives, JPI). Suomi on mukana kahdeksassa. Water JPI:ssä Suomen Akatemia osallistuu aloitteen koordinaatioon. Muissa aloitteissa Akatemian edustajat osallistuvat joko aloitteen hallintoon tai kansallisen tukiryhmän toimintaan.

Suomen edustajat yhteistä ohjelmasuunnittelua ohjaavassa korkean tason työryhmässä ovat ylijohtaja Riitta Maijala ja johtava tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio Suomen Akatemiassa.

Viimeksi muokattu 7.5.2020
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »