EN

Kaski, Samuel: Suomalainen laskennallisen päättelyn huippuyksikkö, Aalto-yliopisto

Huippuyksikön tutkimuskohteena on laskennallinen päättely. Alana se on tietojenkäsittelytieteen, data-analyysin ja tilastotieteen välimaastossa. Yhä useampien alojen tutkimus perustuu olemassa oleviin tietoaineistoihin, joista on pystyttävä irrottamaan käyttäjien ja soveltajien kannalta oleellinen informaatio. Erittäin voimakkaasti tämä näkyy biolääketieteessä ja molekyylibiologiassa. Yksikössä tehdään laskennallista menetelmätutkimusta, jossa keskeinen resurssi on riittävä laskenta- ja tiedontallennuskapasiteetti.

Huippuyksikön päätavoite on muokata ja toimittaa käyttöön menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla suuria datajoukkoja voidaan muuntaa hyödylliseksi informaatioksi. Ratkaisun ytimessä on suuren mittakaavan data-intensiivinen laskennallinen mallitus ja päättely: kuinka dataa pitäisi mallittaa, jotta voidaan saada selville mikä suurissa data-aineistoissa on oleellista.

Yksikkö on edelläkävijä entistä tehokkaampien laskennallisten päättelymenetelmien kehittämisessä systeemibiologiaan ja lääketieteeseen. Toinen tärkeä sovellussuunta ovat uudenlaiset käyttöliittymät, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi liikkuessaan hakea tosiaikaista tietoa ympäristönsä kohteista.

Yksikön seitsemän tutkimusryhmää Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta tekevät vahvaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten tutkijoiden koulutukseen.

Lisätietoja

Huippuyksikön johtaja:
professori Samuel Kaski
Aalto-yliopisto, p. 050 305 8694
samuel.kaski(at)aalto.fi

Huippuyksikön ryhmänjohtajat:
Samuel Kaski,Aalto-yliopisto
Erik Aurell, Aalto-yliopisto
Jukka Corander, Helsingin yliopisto
Jorma Laaksonen, Aalto-yliopisto
Petri Myllymäki, Helsingin yliopisto
Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto

Huippuyksikössä mukana:
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

Viimeksi muokattu 16.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »