Alatalo Rauno: Evoluutioekologia

Yksikön tutkimus pohjautui evolutiiviseen lähtökohtaan selitettäessä ekologisia prosesseja. Perimmiltään eläinten ja kasvien toiminnan ymmärtäminen lähti luonnonvalinnasta ja eliöiden sopeutumisesta ympäristöönsä. Tutkimus voitiin jakaa pääsuuntauksiin, jotka ovat signaalien evoluutio, lisääntymisstrategioiden evoluutio sekä populaatioekologia ja maaperäekosysteemit. Signaalien evoluutio edustikansainvälisesti korkeatasoista perustutkimusta eläinten käyttäytymisen evoluutiosta. Lisääntyminen on keskeistä eliöiden kelpoisuudelle. Yksikkö tutki pariutumismenestystä ja lisääntymispanostusta, mutta samalla myös soveltavampia luonnonsuojelubiologisia aiheita kuten geneettisen monimuotoisuuden ja paikallisten sopeutumien merkitystä yksilöiden ja sitä kautta populaatioiden elinkelpoisuudelle. Populaatioekologisissa tutkimuksissa yhdistyivät ajallisten ja paikallisten vaihteluiden analysointi sekä kokeellinen tutkimus, joka on leimaa-antavaa myös yhteisö- ja ekosysteemitutkimuksille biologiseen diversiteettiin vaikuttavista tekijöistä ja lajien välisestä yhteistyöstä.

Yksikössä oli 11 senioritutkijaa, 9 post doc -tutkijaa ja 19 jatko-opiskelijaa. Yksikön johtajana toimi professori Rauno Alatalo.

Viimeksi muokattu 30.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »