Develop-ohjelma järjestää keskustelutilaisuuden tutkijoille ja virkamiehille Tieteiden talolla 6.5.2019

16.4.2019

Onko tietoa? Keskustelua tiedolla johtamisesta, tiedon kysynnästä ja 
tutkimustiedon hyödynnettävyydestä Suomessa ja kehitysmaiden omassa 
kehityspolitiikassa


Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), kokoushuone 505 
Aika: Maanantaina 6.5.2019 klo 13–16  

Tervetuloa Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman 2018–2022 (DEVELOP) järjestämään virkamiehille ja tutkijoille suunnattuun keskustelutilaisuuteen, jossa pohditaan mm. seuraavia aiheita:

1. Tulokselliset kumppanuudet kehitysmaiden kumppaniyliopistojen kanssa: taloudelliset, sosiaaliset ja etäisyyteen liittyvät reunaehdot ja kipupisteet (esim. kohdemaan politiikka ja byrokratia). 
2. Tutkijoiden mahdollisuus tuottaa tiedettä popularisoivia julkaisuja ja kehitysmaiden ei-akateemisille toimijoille relevantteja raportteja: käytännölliset tekijät ja popularisointi kehitysmaaympäristössä, tutkijan henkilökohtainen kiinnostus vs. institutionaaliset paineet.  
3. Akateemisen tutkimustyön suhde konsulttitoimintaan ja kaupalliseen yhteistyöhön kehitysmaissa: tutkijoiden näkemyksiä avoimista ja laajoista rinnakkaisista urista. 

Tilaisuuden tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa tutkijoiden aja alalla toimivien virkamiesten, rahoittajien ja muiden toimijoiden välillä ja edistää tiedon hyödynnettävyyttä mm. päätöksenteossa ja ohjelmavalmistelussa.

Alustava ohjelma: 
13:00   Kahvitarjoilu 
13:30   Alkusanat: ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas (Suomen Akatemia) & Pekka Seppälä (UM) 
13:40   DEVELOP-ohjelman vaikuttavuustavoitteet Suomessa ja kehitysmaissa (Mikko Ylikangas) 
13:50   Alustukset aiheesta: 

  • Petri Pellikka, geoinformatiikan professori (Helsingin yliopisto) 
  • Anja Nygren, kehitysmaatutkimuksen professori (Helsingin yliopisto) 

14:15   Kommenttipuheenvuorot: UM-näkökulma ja tutkijanäkökulma 
14:35   Moderoitu keskustelu päivän teemoista

 Yhteenveto 

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.

Ilmoittauduthan mukaan tilaisuuteen osoitteessa www.academyevents.fi koodilla kehitys 

Suomen Akatemian ja ulkoministeriön yhteisrahoitteisessa kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset, ja joka hyödyttää kehitysmaiden kehitystä sekä suomalaista osaamista: www.aka.fi/develop.

Petri Pellikan johtaman tutkimuskonsortion (Petri Pellikka, Timo Vesala, Laura Alakukku) Kestävien maankäyttötapojen kehittäminen ruokaturvan parantamiseksi Afrikassa ekosysteemipalvelujen ja ympäristön toiminnan mittaamisen kautta (SMARTLAND) -hanke DEVELOP-ohjelmassa: Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, maatalousmaan raivaaminen, luonnonsuojelu ja kaupungistuminen aiheuttavat maankäytön ja maanpeitteen muutoksia, jotka vaikuttavat ekosysteemipalveluihin, maan pinnan säteilytaseeseen, kaasujen vaihtoon, veden kiertoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tällä on negatiivisia vaikutuksia ruokaturvaan, elinkeinoihin ja ilmastoon. SMARTLAND pyrkii kehittämään ilmastoälykästä, maisematason lähestymistapaa, joka edistäisi sekä ilmaston muutokseen sopeutumista ja sen vaikutusten hillitsemistä että maataloustuotannon kestävää kehitystä. Projektissa tutkitaan maanpeitteen muutoksia, 
maanpinnan ja ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia, maaperän ja viljelykasvien välisiä yhteyksiä ja 
ilmastoälykkäiden maisemien mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä sekä vahvistetaan kapasiteettia parhaiden ilmastoälykkäiden käytäntöjen osalta. Tutkimusalue on Taita Tavetan piirikunta Keniassa mutta tavoitteena on malli, jota voidaan soveltaa laajemmin Keniassa ja Afrikassa. 

Anja Nygrenin johtaman tutkimuskonsortion (Anja Nygren, Matti Kummu) hanke Vesi ja haavoittuvuus hauraissa yhteiskunnissa DEVELOP-ohjelmassa: Luonnonkatastrofit ovat voimistuneet ilmastonmuutoksen myötä. Vaikka näitä katastrofeja pidetään usein luonnonmullistuksina, tutkimuksemme peräänkuuluttaa radikaalisti uusia näkökulmia, joissa veteen liittyviä uhkia, ja ihmisten haavoittuvuuksia niille, tarkastellaan monimutkaisina ympäristöllis-sosiaalisina kysymyksinä. Tutkimus analysoi vesihaavoittuvuuteen liittyviä 
biofyysisiä ja sosiopoliittisia prosesseja 1) Mekong-joen tulva-alueilla Kambodzassa; 2) Kalimantanin suoalueilla Indonesiassa; ja 3) Grijalva-joen valuma-alueella Meksikossa. Työssä tarkastellaan, miten sosiaalisesti eriytyneet haavoittuvuudet linkittyvät monitasoiseen resurssihallintaan. Samalla hydrologiset mallinnukset ja vesi-ilmastolliset analyysit ilmastonmuutoksen, ekstraktivismin ja veden käytön yhteisvaikutuksista selvittävät hydrologisten järjestelmien herkkyyttä ihmisen aiheuttamille muutoksille. Etnografinen tutkimus auttaa ymmärtämään ihmisten kokemuksia ympäristöllisten ja sosiaalisten olojen muutoksista.

Lisätietoa

Mikko Ylikangas 
Ohjelmapäällikkö
Suomen Akatemia 
+358 295 33 5143 
etunimi.sukunimi@aka.fi

Viimeksi muokattu 16.4.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »