Metsäalan tutkimusohjelma WOOD WISDOM


Tavoitteet

Metsäalan tutkimusohjelma oli klusteriohjelma, jonka tavoitteena oli edistää metsätalouden ja -teollisuuden kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelman keskeinen tavoite oli suomalaisen puuraaka-aineen hyödyntäminen  asiakaslähtöisesti sille parhaiten sopivissa lopputuotteissa.


Tutkimuksella pyrittiin luomaan materiaali- ja prosessitekniset edellytykset valmistaa innovatiivisia, pitkälle jalostettuja ja ekotehokkaita puu- ja paperituotteita. Ohjelmalla haluttiin edistää tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä. Yhtenä apuneuvona tässä oli koko ohjelman kattava ohjausryhmätyöskentely, johon osallistui noin 270 tieteen, julkisen hallinnon, eturyhmien ja elinkeinoelämän edustajaa.


Sisältö

Ohjelman neljä teemaa olivat metsäteollisuuden toimintaympäristö, kemiallinen puunjalostus, mekaaninen puunjalostus ja raaka-ainekysymykset. Monitieteinen ohjelma kattoi koko puunjalostusketjun asiakkaalta metsään. Suomen Akatemia rahoitti metsäntuotteiden materiaalitieteellistä perustutkimusta, metsäpuiden genetiikan ja molekyylijalostuksen tutkimusta ja koulutti asiantuntijoita asiakaslähtöiseen puuraaka-aineen tuottamiseen ja jalostamiseen. Tekes-hankkeet keskittyivät teknologiaan ja maa- ja metsätalousministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö rahoittivat selvitysluonteisia koko metsäklusterin kattavia hankkeita. Hankkeita yhdistettiin tutkimuskonsortioiksi ja edelleen teemakokonaisuuksiksi, joihin sisältyi hankkeita perustutkimuksesta sovelletun tutkimuksen kautta teollisiin sovelluksiin. Näin luotiin uutta yhteistyötä esimerkiksi mikrobiologian, materiaalitekniikan ja puunjalostustekniikan tutkijoiden välillä.


Laajuus

Ohjelman 19 teemakokonaisuutta rakentuivat 33 tutkimuskonsortiosta, joissa oli yhteensä yli 120 hanketta. Ohjelmassa työskenteli yli 350 tutkijaa 62 tutkimusyksiköstä. Ohjelmaan osallistuivat kaikki metsäalan merkittävimmät suomalaiset tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja yliopistot. Yrityksiä oli hankkeissa mukana noin 70.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli yli 200 miljoonaa markkaa (34 miljoonaa euroa). Julkisista  rahoittajista Tekes rahoitti ohjelmaa noin 75 miljoonalla markalla, Suomen Akatemia 27 miljoonalla markalla ja maa- ja metsätalousministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö yhteensä 15 miljoonalla markalla.


Kesto 1998-2001

Tutkimusohjelman alkumuistio

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Leena Paavilainen, Metsäalan tutkimusohjelma.

 

Viimeksi muokattu 4.11.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »