SV EN

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusohjelma


Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli vahvistaa suomalaista Venäjää ja Itä-Eurooppaa koskevaa  tieteellistä asiantuntemusta sekä edistää  tutkimusyhteistyötä Venäjän, Itä-Euroopan ja läntisen maailman tiedeyhteisöjen kesken. Ohjelma tuotti tutkimustietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja kansainvälisen yhteistyön tarpeisiin. Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa tapahtuneet poliittiset muutokset ovat avanneet uudenlaisen mahdollisuuden tieteelliselle yhteistyölle entisten sosialististen maiden tutkijayhteisöjen kanssa. Neuvostoliiton avautuminen avasi myös arkistot tutkijoiden käyttöön. Pitkän yhteisen historian, tieteellisen ja kulttuurialan yhteistyön sekä kirjasto- ja muun lähdeaineiston hyvän saatavuuden vuoksi Suomella on hyvät edellytykset Venäjän ja venäläisyyden syvempään tutkimukseen.

Sisältö

Kone- ja valmistustekniikan kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää sekä tiede- että ongelmalähtöistä perustutkimusta ja siihen tukeutuvaa teknistä laskentaa, suunnittelua ja koestusta. Tutkimukseen panostettiin tuote-elinkaaren suunnittelu-, valmistus- ja käyttövaiheissa. Kuhunkin vaiheeseen erikoistuneiden konetekniikan tieteenalojen lisäksi ohjelmaan kytkeytyi niitä yhdistäviä tieteenaloja.


Esimerkiksi ihmisen ja koneen vuorovaikutussuhteen hallinta edellyttää ergonomian tutkimusta ja kytkentää psykologiaan. Myös ympäristö- ja kustannusvaikutukset on hallittava tuotteen koko elinkaaren ajan.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 13 tutkimushanketta, joista neljä oli useamman tutkimusryhmän muodostamia konsortioita. Tutkimusohjelmassa työskenteli 60 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset korkeakoulut, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistot sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.


Rahoitus

Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Ohjelman hankkeita rahoittavat myös Tekes ja Työsuojelurahasto.

Kesto 2000-2003

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.

Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Markku Kangaspuro, Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti.

Ohjelmassa rahoitetut hankkeet

Tutkimusohjelman alkumuistio

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »