SV

Väestöryhmien väliset terveys- ja muut hyvinvointierot -tutkimusohjelma TERO


Tavoitteet

Suomessa tulo- ja muut hyvinvointierot ovat kansainvälisesti vertaillen melko pieniä. Kuitenkin väestöryhmien väliset terveyserot ovat selkeät ja eurooppalaisessa vertailussa keskitasoa tai sitä suurempia. 1990-luvun taloudellisen laman jälkeisessä Suomessa hyvinvointierot ovat kasvaneet ja syrjäytyminen on saanut uusia muotoja. Syistä tiedetään toistaiseksi vähän. Tutkimusohjelman tavoitteena oli edistää väestöryhmien välisten terveys- ja muiden hyvinvointierojen tutkimusta, saada lisätietoja terveys- ja muiden hyvinvointierojen syistä sekä auttaa kehittämään keinoja erojen ehkäisemiseksi ja jo syntyneiden erojen kaventamiseksi.


Sisältö

Tutkimusohjelma painottui ehkäistäviin terveys- ja hyvinvointieroihin, joita voidaan pitää eriarvoisuutena. Näitä tarkasteltiin sosiaalitieteiden, taloustieteen, tilastotieteen, psykologian, filosofian, gerontologian, ravitsemustieteen, epidemiologian, kansanterveystieteen, työlääketieteen, psykiatrian ja neurologian näkökulmista.

Hankkeissa tutkittiin terveyden ja hyvinvoinnin muiden osien välisiä yhteyksiä, terveydentilan ja muun hyvinvoinnin sosiaaliryhmittäisten ja alueellisten erojen syitä, työttömyyttä ja syrjäytymistä, varhaisten tekijöiden vaikutusta aikuisiän terveys- ja hyvinvointieroihin, yhteiskunta- ja terveyspolitiikan, terveyspalvelujen ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia terveys- ja hyvinvointieroihin sekä hyvinvointierojen filosofisia perusteita.
Tutkimushankkeet tuottivat tuloksia muun muassa siitä, miten Suomi on selvinnyt 1990-luvun alun lamasta. Laman välittömät seuraamukset on kyetty hoitamaan melko pienin kustannuksin. Vaikka väestön terveyden ja hyvinvoinnin yleiskehitys on ollut myönteinen, ei tämä kuitenkaan päde kaikkiin väestöryhmiin. Esimerkiksi odotettavissa oleva elinikä on jatkuvasti kasvanut, mutta sosioekonomiset erot ovat säilyneet ja jopa kasvaneet.


Laajuus

Ohjelmaan kuului 22 hanketta. Näissä työskenteli kokopäiväisesti 26 tutkijaa ja kaiken kaikkiaan eri rahoituksilla noin 130 tutkijaa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Åbo Akademi, Kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 18 miljoonaa markkaa (3 miljoonaa euroa). Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa 15 miljoonalla markalla ja sosiaali- ja terveysministeriö 3 miljoonalla markalla. Lisäksi ohjelmaa rahoittivat Kansaneläkelaitos, Kansanterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes ja Työterveyslaitos.

Kesto 1998-2000

Tutkimusohjelman arviointi

Tutkimusohjelmasta laadittiin englanninkielinen arviointiraportti. Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on raportin sivuilla 10-15.

Tutkimusohjelman koordinointi

Koordinaattori Eero Lahelma Kansanterveystieteen laitos 
Koordinaattori Eva Roos Kansanterveystieteen laitos 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »