SV EN

Ympäristön kunnostuksen tutkimusohjelma RESTORE 2000


Tavoitteet

Ympäristön kunnostuksen tutkimusohjelman päätavoite oli tukea tieteellistä tutkimusta, jonka avulla parannetaan tai luodaan tietopohjaa luonnonympäristön vaurioiden korjaamiselle, arvokkaan tilan palauttamiselle tai muulle kunnostamiselle.  Tavoitteena oli lisäksi tutkijankoulutuksen, tutkimusyhteistyön ja tutkimustiedon välityksen edistäminen sekä tutkimuksen, kehitystyön ja käytännön toiminnan välisten yhteyksien parantaminen, ja näin suomalaisen osaamisen lisääminen ja tehokkaampi käyttö myös muualla.


Sisältö

Alueellisesti ohjelma keskittyi Suomen, lähialueiden ja muiden vastaavien pohjoisten alueiden luonnonympäristöjen kunnostukseen. Ohjelma kattoi ympäristön kunnostuksen luonnontieteelliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Ohjelmassa painotettiin tutkimusta, joka palvelee kunnostuksen tavoitteiden asettamista ja toteutuksen ohjausta.


Ohjelmassa tuettiin tieteellisesti perusteltuja ja ajankohtaisia tutkimushankkeita, joihin sisältyi myös menetelmien kehitystyötä, tutkimustiedon arviointia ja välitystä sekä tutkijankoulutusta, kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja yhteistyöverkkoja.  

Tutkimuksen teemoja olivat:

  • Maanottoalueiden kunnostus
  • Vesistöjen kunnostus
  • Saastuneiden maa-alueiden kunnostus

Rahoitus

Suomen Akatemian ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunta myönsi ympäristön kunnostuksen tutkimusohjelmalle yhteensä noin 8,8 miljoonaa markkaa.

Tutkimusohjelmamuistio

Rahoitettavat hankkeet


Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelman koordinaattorina toimi professori Erkki Haukioja, Turun yliopisto.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »