SV

Tieteen ja tiedepolitiikan tutkimusohjelma

 

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena oli luoda edellytyksiä uudelle, teoreettisesti haastavalle ja empiirisesti kiinnostavalle tieteen ja tiedepolitiikan tutkimukselle. Tämä edellytti sellaista korkeatasoista tutkimusta, jolla on merkitystä myös kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa. Käytännöllisemmin ohjelman tavoitteena oli edistää tutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa sellaisista ongelmista, jotka ovat suomalaisen tieteen, teknologian ja tiedepolitiikan kannalta keskeisiä.


Lisäksi ohjelman tavoitteena oli edistää alan tutkimustoiminnan jatkuvuutta, tutkijoiden liikkuvuutta, uusien tutkijoiden rekrytointia ja tutkijakoulutusta. Tämä oli tarpeen myös siksi, että suomalaisilla tutkijoilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.


Tieteellisten ja koulutuksellisten tavoitteiden ohella ohjelmalla oli käytännöllisiä tavoitteita. Pyrkimyksenä oli tuottaa tutkimustietoa tiedepoliittisen suunnittelun ja arvioinnin pohjaksi. Tämän ohella ohjelma pyrki edistämään laajemmin tutkimustulosten hyödyntämistä päätöksenteossa sekä niitä koskevaa julkista keskustelua.


Sisältö

Tutkimusohjelma jakautui kolmeen teema-alueeseen:

1) tiede toimintana ja kulttuurina

2) tiede ja teknologia yhteiskunnassa ja kulttuurissa

3) tutkimuksen ohjaus ja arviointi

Alueet on jaoteltu teemoihin ja ohjelman liitteessä on lueteltu erilaisia aihepiirejä. Luettelo teema-alueista ja aiheista ei pyri rajaamaan tutkittavien ongelmien ja tuettavien hankkeiden piiriä, vaan pikemminkin kannustamaan tutkimusongelmien ja uusien näkökulmien kehittelyssä.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman sisällöstä ja hankkeista:

Tutkimusohjelmamuistio

Rahoitettavat hankkeet

Rahoitus

Tutkimusohjelmaa rahoitettiin yhteensä 11,7 miljoonalla markalla.

Kesto 1997–1999

Tutkimusohjelman arviointi

Ohjelman merkittävin ansio oli tutkijankoulutuksen edistäminen. Tämä on tavoitteena Akatemian kaikissa rahoitusmuodoissa ja tässä ohjelma onnistui hyvin.
Tieteentutkimuksen alan verkottumista haluttiin myös edistää sekä kotimaisen että kansainvälisen verkottumisen osalta. Parhaiten onnistuttiin kansainvälisessä verkottumisessa, sen sijaan ohjelman hankkeiden keskinäinen verkottuminen ei sanottavasti lisääntynyt.

Tutkimusohjelma yhtenä tavoitteena oli tieteentutkimuksen tutkimuksen tukeminen ja siltä osin ohjelma toimi piristysruiskeen tavoin. 

Lopuksi ohjelman tavoitteena oli tuottaa tietoa tiedepoliittisen päätöksenteon tueksi ja muita käytännön tarpeita varten. Ohjelman useissa hankkeissa onnistuttiin tässä tavoitteessa.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arviointiraportissa:

Tieteen ja tiedepolitiikan arviointi (PDF)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »