SV EN

Biodiversiteettitutkimusohjelma (FIBRE)

 

Tavoitteet

Biodiversiteettitutkimusohjelman keskeisenä päämääränä oli tuottaa sovelluskelpoista tietoa luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvään päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ohjelmalla vahvistettiin suomalaista osaamista Yhdistyneiden  kansakuntien ympäristö- ja kehityskokouksessa (UNCED) syntyneen biodiversiteettisopimuksen määrittelemillä aloilla. Ohjelma toteutti osaltaan  Suomen biologista monimuotoisuutta koskevaa kansallista toimintaohjelmaa.

Ohjelma tehosti tiedon  tuottajien yhteyksiä tiedon käyttäjiin. Se yhdisti tietoa muun muassa luonnontieteellisestä, yhteiskuntatieteellisestä, oikeustieteellisestä ja taloustieteellisestä tutkimuksesta.


Biodiversiteettiin liittyvät  tutkimusongelmat ovat maailmanlaajuisia. Ohjelma tehosti tutkimusyhteistyötä Suomen ja sen lähialueiden välillä. Myös kehitysmaiden biodiversiteettikysymyksiä tutkittiin ohjelmassa.


Sisältö

Ohjelmassa oli tutkimushankkeita biologian, metsäntutkimuksen, biotekniikan, taloustieteen, sosiologian, kulttuurintutkimuksen, filosofian ja ympäristöoikeuden aloilta. Keskeisiä tutkimuskohteita olivat metsien biodiversiteetti ja metsätalous, Itämeren ja sisävesien monimuotoisuuden ylläpito ja monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat, maatalousympäristöjen ja perinnemaisemien monimuotoisuus sekä luonnon monimuotoisuutta ja sen ylläpitämisen strategioita rakennetuissa ympäristöissä koskeva tutkimus. Lisäksi tutkittiin muun muassa maatalouspolitiikkaa, luonnonsuojelubiologiaa sekä geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja hyödyntämistä. Ohjelman tutkimushankkeet tuottivat tuloksia, joita voidaan hyödyntää muun muassa kehitettäessä  metsien monimuotoisuutta ja maatalouden kestävää kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tietoa saatiin myös vesiluonnon biodiversiteetin arviointiin.


Laajuus

Ohjelmaan valittiin 105 hanketta. Tutkimusohjelmassa työskenteli kaikkiaan yli 300  tutkijaa muun muassa seuraavissa organisaatioissa: Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Åbo Akademi,  Teknillinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus, Maatalouden tutkimuskeskus, Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos,  Merentutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Stora Enso Forest Consulting.


Rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 118 miljoonaa markkaa (19,8 miljoonaa euroa). Suomen  Akatemia rahoitti ohjelmaa 55 miljoonalla markalla, Tekes 18 miljoonalla markalla, maa- ja metsätalousministeriö 18 miljoonalla markalla sekä liikenneministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain  Keskusliitto MTK ry, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö ja Metsäteollisuus ry yhteensä 27 miljoonalla markalla.


Kesto 1997-2002

Tutkimusohjelman arviointi

Tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.


Tutkimusohjelman koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi Mari Walls, Turun yliopisto.

Ohjelmamuistio

Tutkimusohjelman II vaiheen ohjelmamuistio (Turun yliopisto)

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »