SV EN

Kestävä Energia SusEn

 

Energiatutkimuksen haasteita ovat erityisesti energiantuotannon ympäristövaikutusten ja taloudellisten reunaehtojen yhteensovittaminen sekä uusiutuvien luonnonvarojen optimaalinen käyttö raaka-aineiksi ja energiaksi. Energiaratkaisut ovat keskeisiä kysymyksiä pohdittaessa ihmiskunnan sekä tämän hetken että tulevaisuuden hyvinvointia. Niinpä tulevaisuuden energiaratkaisuihin vaikuttavatkin merkittävästi niiden aiheuttamat vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.

Suomen Akatemia rahoitti tutkimusohjelmaa 19,3 miljoonalla eurolla vuosina 2008-2012.

Ohjelmamuistio (pdf)

Ohjelmaesite (pdf)

Ohjelmasta laadittu yhteenveto (09/2013) 

Tutkimusohjelman tavoitteena oli

 • tuottaa uutta ja innovatiivista tieteellistä tietoa energiateknologiasta, ergiajärjestelmien toiminnasta ja energiatehokkuudesta
 • ohjata tutkimusta energiateknologian ja -järjestelmien kestäviin ratkaisuihin, joissa huomioidaan ympäristömyötäisyys ja vaikutukset terveyteen
 • kehittää osaamista energian tuotannon, siirron ja käytön alueella sekä energiajärjestelmien tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään
 • uusien monitieteisten tutkimus¬ryhmien ja tutkimuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen muodostaminen
 • tutkijakoulutettavien ja tutkijoiden liikkuvuuden lisääminen
 • tutkimuksen ja teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen
 • suomalaisen energiatutkimuksen saattaminen alan kansainväliselle huipulle joillakin tutkimuksen osa-alueilla
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Tutkimusohjelma keskittyi energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvien raaka-aineiden, tekniikoiden ja prosessien tutkimiseen ja kehittämiseen sekä näiden hallinnointiin tarkoitettujen sosio-ekonomisten ja poliittisten järjestelmien analysointiin. Uuden teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia energiatutkimusalalla ovat esimerkiksi jopa kiinteistökohtaisesti hajautettu energian tuotanto ja toisaalta erittäin suuret tuotanto-yksiköt. Kasvihuonekaasujen päästöjen voimakkaaseen rajoittamiseen tarvitaan lukuisia keinoja, joiden tutkiminen, vertaaminen ja yhteensovittaminen on ohjelman keskeisenä tavoitteena. Ohjelmassa ympäristönäkökohdat ja terveyskysymykset olivat läpikäyvinä teemoina.

Teema-alueet olivat

 • uudet energiatuotannon teknologiat
 • toimiva energiajärjestelmä
 • energian käytön tehokkuus

Ohjelman muut  kansalliset rahoittajat olivat

Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Fortum Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Neste Oil Oyj.

Kansainväliset partnerit olivat

Brasilia: Brasilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq)
Chile: Chilean National Commission for Scientific and Technological Research (CONICYT)
Islanti: Orkustofnun
Kiina: National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Luxemburg: The National Research Fund (FNR)
Norja: The Research Council of Norway (RCN)
Puola: Ministry of Science and Higher Education (MSHE)
Ruotsi: Swedish Energy Agency (STEM)
Saksa: Forschungzentrum Jülich (PTJ)
Tanska: The Danish Agency for Science, Technology and Innovation (DASTI) Nordic Energy Research (NER) 


Kansainvälistä yhteistyötä tehdään "Nordic Innovative Energy Research Programme":n kanssa. Mukana ovat Akatemian lisäksi The Research Council of Norway (RCN), Nordic Energy Research (NER), Swedish Energy Agency (STEM), The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Orkustofnun sekä PTJ Forchnungscentrum Jülich.

Ohjelman hankkeet

Ohjelman ajankohtaista vuosina 2007-2013

Koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Saila Seppo, Suomen Akatemia.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »