SV EN

Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma

 

Tutkimusohjelman tavoitteena oli lisätä tietoa Venäjästä valtiona, yhteiskuntana, luonnonympäristönä sekä talous- ja kulttuurialueena. Tavoitteena oli selkeyttää kuvaa vallitsevista olosuhteista, muutoksista, muutosten syistä ja vaikutuksista. Tutkimuksen avulla toivottiin syntyvän tietoa, joka auttaa paremmin ymmärtämään Venäjää ja jota voidaan käyttää hyväksi strategisessa päätöksenteossa yhteiskunnan eri sektoreilla.

Tutkimusohjelmamuistio (pdf)

Ohjelmaesite (pdf)

Sisältö

Tutkimusohjelman aihealueita olivat:

-       Venäjä kansainvälisenä toimijana
-       Venäjän aluepolitiikka, sisäinen hallinto ja turvallisuus
-       Luonnonvarat, ympäristö ja kestävä kehitys
-       Talouden mekanismit
-       Teknologian mahdollisuudet
-       Terveys ja hyvinvointi
-       Kulttuurin muutokset
-       Yhteiskunnan arvot ja kasvatus

Laajuus

Tutkimusohjelma koostui alun perin 30 tutkimushankkeesta. Tutkimusohjelmaan liitettiin myöhemmin kolme hanketta, joista kaksi oli rahoitettu suomalais-venäläisessä yhteishaussa. Lopulta ohjelmaan kuului 33 hanketta.

Rahoitus

Ohjelmassa rahoitettiin 33 hanketta maisemantutkimuksesta terveystieteisiin ja hallintotieteistä mediatutkimukseen. Hankkeiden kokonaisrahoitus oli lähes 10 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian ohella ohjelman kansallisia rahoittajia olivat ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes. Venäjän humanistinen tiederahasto osallistui kahden suomalais-venäläisen yhteishankkeen rahoitukseen. 

Kesto 2004–2007

Tutkimusohjelman arviointi

Kansainvälisen arviointipaneelin mukaan ohjelma osui oikeaan aikaan ja osoittaa, että Suomen Akatemia selvästi rahoittaa Venäjään kohdistuvaa huippututkimusta. Paneeli kiitteli ohjelman kansainvälisyyttä, venäläisten tutkijoiden aktiivista mukanaoloa ja tutkijoiden aktiivista panosta tutkimustulosten tunnetuksi tekemisessä myös laajemmalle yleisölle. Paneeli piti vahvuutena ohjelman temaattista laajuutta Euroopassa tehtävän Venäjä-tutkimuksen kannalta. Toisaalta paneeli näki, että jotkut tärkeät alat olivat aliedustettuina tai puuttuivat kokonaan rahoitettujen hankkeiden joukosta.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelman arvioinnista on tutkimusohjelmasta laaditussa englanninkielisessä arviointiraportissa.  

Koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia.

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »