SV EN

Kansanterveyden haasteet SALVEKansanterveyden haasteet (SALVE) -tutkimusohjelman tavoitteena oli tuottaa sovelluskelpoista tietoa kansanterveyden parantamiseksi. Ohjelmassa painotettiin varhaista vaikuttamista ennen sairauden haittojen kehittymistä sairauskeskeisen lähestymistavan sijaan.

Oma toiminta, elintavat, kuten ravitsemus, liikunta ja päihteiden käyttö ovat useiden kansantautien merkittäviä syytekijöitä ja aiheuttavat huomattavan osan estettävissä olevasta kuolleisuudesta. Elintavat muovautuvat pitkälti jo varhain lapsuudessa, mutta niiden vaikutus terveyteen nähdään usein vasta vuosikymmenien päästä.

Yksilöiden elintapojen taustalla on lukuisia yhteisötason muutoksia, kuten pitkään jatkunut muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin, elinkeinorakenteen muutokset, perhe-elämän muutokset, EU-jäsenyys ja maailmantalouden globalisoituminen. Nämä kaikki vaikuttavat eri tavoin väestön ja yksilön terveyteen.

SALVE-tutkimusohjelman hankkeiden rahoitus oli nelivuotinen. Akatemia rahoitti 8 miljoonalla eurolla tutkimusohjelmaa vuosina 2009-2012.

Ohjelmamuistio (pdf)

Ohjelmaesite (pdf)

Tutkimusohjelman tausta

Suomessa on korkeatasoinen tutkimusperinne useiden kansantautien geenitaustan ja elintapatekijöiden tutkimuksessa. Suomen erityisasema väestönä, joka polveutuu pienestä perustajaväestöstä sekä Suomen korkeatasoinen terveydenhuoltojärjestelmä, kliininen osaaminen ja tautien tarkka ja yhtenäinen diagnostiikka ovat olleet perusta geneettisen tutkimuksen tuloksellisuudelle maassamme.

Suomessa on pitkät perinteet myös tehokkaille interventioille sairauksien ehkäisyssä. Pohjois-Karjala -projekti on maailmankuulu yhteisötason väestöpohjainen interventio, yksilötason satunnaistettuna kokeena SETTI-tutkimus oli huomattava saavutus. Primaaripreventiossa sydäninfarktin ja aivoinfarktin sairastuvuudessa ja kuolleisuudessa on saavutettu merkittäviä tuloksia ja koko väestön kattavat syöpäseulonnat ovat alentaneet kohdunkaula- ja rintasyöpäkuolleisuutta. Näiden ansiosta Suomi on johtavia maita myös väestöön kohdistuvien kansanterveydellisten toimenpiteiden ja ohjelmien arvioinnissa.

Interventioiden toteutuksen pohjaksi tarvitaan tutkimustietoa, mm. eri toimintamallien vaikuttavuuden arviointia ja eri kontekstien vaikutuksen arviointia. Suomalaisen tutkimusjärjestelmän ainutlaatuinen voima onkin juuri mahdollisuudessa selvittää geneettisten ja elintapa/ympäristötekijöiden riskisuhteiden ja vuoropuhelun yksityiskohtia. 

Tutkimusohjelman tavoitteena oli

  • tuottaa uutta tietoa, jolla on tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi huomattavaa kansanterveydellistä merkitystä
  • tuottaa tietoa kansanterveyden parantamiseen tähtäävien uusien käytäntöjen ja toimenpiteiden suunnittelun pohjaksi
  • tukea nykyisten terveydenhuollon ja terveyspolitiikan interventioiden ja lähestymistapojen arviointia
  • avata uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi
  • vastata yhteiskunnan tarpeisiin saada tietoa kansanterveyteen vaikuttavista seikoista ja terveyttä edistävistä toimista
  • tehostaa tutkimustuloksista tiedottamista.

Tutkimusohjelma jakautui neljään teema-alueeseen:

  • terveyttä suojaavat ja edistävät tekijät
  • elämänkaaritutkimukset ja kriittiset elämänvaiheet
  • terveyden eriarvoisuus
  • tulevaisuuden kansanterveyshaasteiden ennustaminen.

Hankkeet sisälsivät tutkimusta joko yhdeltä tai useammalta teema-alueelta.

Yhteistyö

Suomen Akatemia oli sopinut rahoitusyhteistyöstä norjalaisen (Research Council of Norway), kanadalaisen (Canadian Institutes of Health Research) ja brittiläisen (Medical Research Council) tutkimusrahoittajaorganisaation kanssa.

Rahoitetut hankeet

Koordinaatio

Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen, Suomen Akatemia.

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »